Rekrutacja uzupełniająca – wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!

Erasmus+
Weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na studia i praktyki zagraniczne w projekcie KA131-2023 w ramach Programu ERASMUS+ (wyjazdy na praktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 i wyjazdy na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25).

REKRUTACJA TRWA OD 4 DO 18 MARCA 2024

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża student i wynosi od 670 euro do 600 euro na miesiąc (studia) oraz od 820 euro do 700 euro (praktyki).

„Osoby z mniejszymi szansami”, do których należą osoby z niepełnosprawnościami (z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz osoby ze środowisk uboższych (posiadające w momencie przeprowadzania rekrutacji prawo do otrzymywania stypendium socjalnego) otrzymują zwiększone stypendium o 250 euro/m-c.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Lista uczelni partnerskich, do których można wyjechać na studia znajduje się tutaj.

 

Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać poprzez Platformę e-Usługi tylko w dniach od 4 do 18 marca 2024.

W przypadku problemów technicznych związanych z wysłaniem e-formularza prosimy o kontakt z Biurem Erasmusa.

Więcej informacji na temat wyjazdów znajduje się tutaj bądź u Koordynatora ds. Programu Erasmus+:
mgr inż. Karoliny Urban.
email: erasmus@wseiz.pl
tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131
+48 724 335 337
ul. Olszewska 12, pokój nr 13 (pierwsze piętro)

Zastanawiasz się nad wyjazdem?
Relacje z wyjazdów byłych stypendystów przeczytasz w zakładce RELACJE Z WYJAZDÓW

 

Udostępnij wpis:

4 marca 2024