Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+

Erasmus+

Weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!

REKRUTACJA POWER TRWA OD 10 DO 26 LISTOPADA 2021

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu POWER (wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22) dla studentów otrzymujących stypendium socjalne bądź posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasady organizacji wyjazdu na studia i na praktyki są takie same jak w ramach programu Erasmus+.

Studenci posiadający w momencie przeprowadzania rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne
w ramach Programu POWER prawo do otrzymywania stypendium socjalnego lub orzeczenie
o niepełnosprawności
realizują mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża student.

Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj

Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami, w tym kopią orzeczenia o niepełnosprawności) należy przesłać na adres erasmus@wseiz.pl lub przynieść osobiście do Biura Erasmusa tylko w dniach od 10 do 26 listopada 2021. Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj  bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż.

email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131

+48 724 335 337

pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

 

Zastanawiasz się nad wyjazdem?

Relacje byłych stypendystów poniżej:

Studia w Lizbonie

Studia w Porto

Praktyki w Brukseli Bruksela

Udostępnij wpis:

11 listopada 2021