Rekrutacja nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych WSEiZ na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

ERASMUS+
Ogłaszamy nabór na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych WSEiZ w ramach programu ERASMUS+,

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji 2023 i dotyczy projektów KA131-2023 i KA171-2023, w ramach których WSEiZ otrzymała z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dofinansowanie na następującą liczbę mobilności:

Projekt KA131-2023 – wyjazdy do krajów programu i krajów trzecich stowarzyszonych z programem:

  • wyjazdy typu STA – 5
  • wyjazdy typu STT – 4

Projekt KA171-2023 – wyjazdy typu STA lub STT do krajów trzecich niestowarzyszonych z programem (kraje partnerskie):

  • National University of Architecture and Construction of Armenia, Armenia – 1,
  • Azerbaijan Technological University, Azerbejdżan – 1,
  • Universidade Federal Fluminense, Brazylia – 2,
  • Instituto Tecnologico de Santo Domingo, Dominikana – 2,
  • Caucasus University, Gruzja – 1,
  • University of Applied Sciences in Ferizaj, Kosowo – 2.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA), wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączone ze szkoleniem (STA/STT) bądź wyjazdy w celu szkolenia (STT) podnoszącego kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy w WSEiZ mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy (kraje programu) oraz od 5 dni do 2 miesięcy (kraje partnerskie) i mogą odbywać się w uczelniach partnerskich z krajów programu bądź w uczelniach z krajów partnerskich, z którymi WSEiZ ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.

Wyjazdy w celu szkolenia mogą odbywać się także w innych uczelniach partnerskich posiadających ECHE na lata 2021-2027, organizacjach publicznych lub prywatnych bądź instytucjach pod warunkiem, że nie jest to instytucja Unii Europejskiej, instytucja zarządzająca programami UE lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju pracownika. Mogą mieć formę szkoleń (z wyłączeniem konferencji), kursów, lub okresów obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej. Można je również realizować w ramach Staff Week. Lista organizowanych Staff Week jest dostępna na stronie http://staffmobility.eu/staff-week-search.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć formularz zgłoszeniowy* razem z przygotowanym Porozumieniem o programie nauczania lub Porozumieniem o programie szkolenia (w zależności od rodzaju wyjazdu) w Biurze Erasmusa (pokój nr 13, piętro pierwsze) lub przesłać na adres erasmus@wseiz.pl w terminie rekrutacji od 29 stycznia do 12 lutego 2024 r.

 

Przesyłając formularz zgłoszeniowy prosimy o deklarację czy jest Pan/Pani zainteresowana korzystaniem z podróży „green travel”.

*pracownicy WSEiZ mogą aplikować tylko o jeden rodzaj wyjazdu w ramach danej rekrutacji

 

Więcej informacji na temat wyjazdów znajduje się w zakładce Erasmus+  bądź u Koordynatora ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karolina Urban.

email:
erasmus@wseiz.pl
karolina.urban@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131; +48 724 335 337

pokój nr 13, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Relacje z wcześniejszych wyjazdów pracowników dostępne są w zakładce Erasmus+.

Zachęcamy do rekrutacji i do wyjazdów w ramach Programu Erasmus+!

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

26 stycznia 2024