UWAGA! PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ W WSEiZ w R.A. 2020/2021

UWAGA! PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ W WSEiZ w R.A. 2020/2021

IMG 7342

Szanowni Państwo,
ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w trosce o zdrowie Studentów i Nauczycieli WSEiZ, a także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
w semestrze zimowym i 2020/2021 zajęcia realizowane są w formie hybrydowej.
Oznacza to, że część zajęć odbywa się w siedzibie WSEiZ, a część z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • wykłady i zdecydowana większość ćwiczeń audytoryjnych i projektowych – prowadzona jest zdalnie w czasie rzeczywistym (na żywo),
 • część ćwiczeń projektowych i ćwiczeń laboratoryjnych prowadzona jest w siedzibie Uczelni,
 • zajęcia terenowe realizowane będą wg lokalizacji wskazanych w rozkładach zajęć.

Od powyższych zasad mogą zdarzyć się wyjątki, gdyż sposób realizacji zajęć uzależniony jest przede wszystkim od specyfiki kierunku studiów oraz poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia zajęć zamieszczone są w rozkładach zajęć dla poszczególnych kierunków i lat studiów, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.


1. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W celu zapewnienia jakości i efektywności kształcenia, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są na żywo,
w godzinach przewidzianych w rozkładzie zajęć, z wykorzystaniem jednego lub kilku następujących narzędzi:

 • programu ZOOM aby dołączyć do zajęć należy kliknąć na link oraz wpisać kod umieszczony w rozkładzie zajęć lub przesłany mailem;
 • Microsoft Teams (dostępny w bezpłatnym dla Studentów pakiecie Office 365) –
  aby dołączyć do zajęć należy użyć linka/kodu przesłanego mailem przez nauczyciela lub umieszczonego w rozkładzie zajęć;

 • Chmury edukacyjnej WSEiZ,

 • Serwisu E-learningowego WSEiZ;
 • lub innych narzędzi informatycznych o podobnej funkcjonalności, zapewniających bezpośrednią, bieżącą, synchroniczną i asynchroniczną komunikację między studentem a nauczycielem.

Wybór narzędzia do kształcenia zdalnego uzależniony jest od specyfiki przedmiotu oraz celów i efektów uczenia się.


JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE WYKONYWANIE ZLECONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZADAŃ I UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH ZDALNYCH JEST WARUNKIEM ICH ZALICZENIA.


UWAGA!

Studentów, którzy:

 • realizują zajęcia w indywidualnej organizacji studiów (IOS);
 • powtórnie realizują przedmiot/rygor (warunki);
 • uzupełniają różnice programowe prosimy o skontaktowanie się nauczycielem prowadzącym dany przedmiot lub z Dziekanatem w celu uzyskania indywidualnego zaproszenia z linkiem/kodem do zajęć w programie ZOOM,
  Microsoft Teams lub innym programie do kształcenia zdalnego!

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 • komputer stacjonarny lub laptop z łączem internetowym nie gorszym niż 3 Mb/s;
 • słuchawki/głośnik;
 • mikrofon;
 • kamera.

2. Pakiet Office 365 dla Studentów

Przypominamy, że wszyscy Studenci WSEiZ mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania Office 365.

W pakiecie Office 365 znajdują się m.in.:

 • Teams – narzędzie do webinariów, wideokonferencji, wideowykładów;
 • Class Notebook;
 • PowerPoint;
 • Excel;
 • Word;
 • Outlook – poczta e-mail;
 • SharePoint;
 • i wiele innych.

Office 365 to usługi działające w chmurze, zapewniające kompleksowe i jednocześnie proste w obsłudze wsparcie pracy i komunikacji.

Udostępnione przez Microsoft oprogramowanie funkcjonuje w środowisku online, co umożliwia korzystanie z niego na wielu urządzeniach, w tym na komputerach PC, iMac,
tabletach i telefonach z systemem Android, iPadach, iPhone`ach.

Studentom pierwszego roku studiów zostanie przesłany na początku studiów mail z linkiem do potwierdzenia i aktywacji konta Office365. Prosimy o regularne monitorowanie poczty elektronicznej, ponieważ nieaktywowane przez 30 dni konto zostanie automatycznie zablokowane. W celu ponownej aktywacji konieczne będzie skontaktowanie się z Działem Obsługi Informatycznej WSEiZ na adres e-mail ci@wseiz.pl i przesłanie imienia i nazwiska oraz numeru albumu.

Studentów starszych lat studiów, którzy nie aktywowali konta w ubiegłym roku akademickim, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Informatycznej WSEiZ na adres e-mail ci@wseiz.pl i przesłanie imienia i nazwiska oraz numeru albumu.


3. Egzaminy dyplomowe (obrony)

Egzaminy dyplomowe oraz inne egzaminy i zaliczenia mogą odbywać się w formie zdalnej lub w siedzibie WSEiZ, w zależności od decyzji Dziekana lub specyfiki przedmiotu.


4. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) dotyczące narzędzi kształcenia zdalnego

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) dotyczące wykorzystywanych narzędzi do kształcenia zdalnego:

Udostępnij wpis:

23 września 2020