Obrony prac dyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

11 października 2023 r. w murach naszej uczelni odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska specjalność Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa. Wśród absolwentów studiów I-go i II-go stopnia znaleźli się:

 • Pan Łukasz, który otrzymał nagrodę Rektora (za wyniki) i Dziekana za pracę magisterską pt. Wpływ pyłu zawieszonego na liczbę zgonów mieszkańców Łodzi w 2022 roku.
  • Praca powstała pod okiem dr inż. Anny Degórskiej.
 • Pan Damian, z pracą inżynierską pt. Ocena działań gminy Kozienice w ograniczaniu niskiej emisji na tle zanieczyszczeń powietrza.
  • Praca powstała pod okiem dr. hab. Dawida Marczaka, prof. WSEiZ.
 • Pani Katarzyna, z pracą inżynierską pt. Ocena synantropizacji poboczy wybranych szlaków turystycznych w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.
  • Promotor dr Kazimierz Dyguś, prof. WSEiZ.
 • Pani Paula, z pracą inżynierską pt. Ocena wpływu działań ochronnych i warunków klimatycznych na stan populacji modraszka telejusa w Kampinoskim Parku Narodowym na przestrzeni ostatnich 10 lat
  • Praca powstała pod okiem dr. hab. Dawida Marczaka, prof. WSEiZ.
 • Pan Bartłomiej, z pracą magisterską pt. Ocena efektywności i funkcjonalności istniejących przejść dla zwierząt na mazowieckim odcinku autostrady A2 w powiecie pruszkowskim.
  • Praca powstała pod okiem dr. hab. Dawida Marczaka, prof. WSEiZ.
 • Pani Kamila, z pracą inżynierską pt. Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie danych monitoringowych.
  • Promotor dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. WSEiZ.
 • Pan Paweł, który otrzymał nagrodę Rektora (za wyniki) z pracą inżynierską pt. Badanie zmian parametrów ilościowo – jakościowych spalanych osadów w różnych okresach eksploatacyjnych Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.
  • Promotor dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. WSEiZ.

Egzaminy przeprowadzała komisja w składzie: dr Kazimierz Dyguś, prof. WSEiZ, dr inż. Irena Kosińska, dr inż. Anna Degórska, dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ, dr Danuta Pepłowska-Marczak, prof. WSEiZ, dr inż. Adam Kwiatkowski, dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. WSEiZ.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij wpis:

17 października 2023