Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Amfiteatru

Konkurs

Prezydent Miasta Siedlce ogłasza otwarty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru i terenów zieleni przyległych do niego, odpowiadającej potrzebom mieszkańców Miasta. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, tworząc atrakcyjną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, umożliwiającą realizowanie aktywności społeczno-kulturalnej Miasta.

Projekt winien zawierać twórczą analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

Termin składania prac konkursowych – do 31.08.2022 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursowy oraz niezbędne materiały są dostępne tutaj.

Udostępnij wpis: