Informacje dla studentów I semestru – rok akademicki 2021/2022

Informacje I semestr rok akademicki 2021/2022
Serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 6 października 2021 r., o godz. 11.00, w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16.

W trosce o zdrowie społeczności akademickiej WSEiZ uroczystość transmitowana będzie on-line przez oficjalną stronę Uczelni na kanale YouTube.


Studentów pierwszego semestru studiów w WSEiZ prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi terminów rozpoczęcia zajęć dydaktycznych oraz organizacji studiów.

TERMINY:

Studia I stopnia

 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych (w dni powszednie) 4 października 2021 r.,
 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Architektury:
  kierunek Architektura 25, 26 września 2021 r.
  – pozostałe kierunki (Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Wzornictwo) 9, 10 października 2021 r.
 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Inżynierii i Zarządzania9, 10 października 2021 r.

Studia II stopnia

 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia, sem. uzupełniający na Wydziale Inżynierii i Zarządzania: kierunki Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 18, 19 września 2021 r.
 • Termin pierwszych zajęć dydaktycznych dla studiów II stopnia na Wydziale Architektury:
  – kierunek Architektura 25, 26 września 2021 r.,
  – kierunek Architektura Wnętrz 2, 3 października 2021 r.
  – kierunek Budownictwo 9, 10 października 2021 r.

ROZKŁADY ZAJĘĆ:

Rozkłady zajęć dla studentów pierwszego semestru studiów I-go i II-go stopnia zostaną podane na stronie internetowej w następujących terminach:

• dla studentów studiów w formie stacjonarnej: 22 września 2021 r.,
• dla studentów studiów w formie sobotnio-niedzielnej:

Wydział Architektury
– kierunek Architektura studia I i II stopnia 16 września 2021 r.,
– kierunek Architektura Wnętrz studia II stopnia 18 września 2021 r.
– kierunki Architektura Wnętrz studia I stopnia, Budownictwo studia I i II stopnia, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo 25 września 2021 r.

Wydział Inżynierii i Zarządzania,
– studia II stopnia, sem. uzupełniający kierunki Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 września 2021 r.
– pozostałe kierunki studiów (Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne) 28 września 2021 r.

Uwaga!!!
Prosimy o sprawdzenie oznaczenia skrótów dotyczących sal i budynków, w których odbywają się zajęcia. Wyjaśnienia skrótów znajdują się w rozkładach zajęć na dole strony!

 

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW II-go STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2021/2022 dla Wydziału Architektury

ROZKŁADY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I-go i II-go STOPNIA WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu studiów w roku akademickim 2021/2022 dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania


PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Logowanie do Wirtualnych Platform WSEiZ (Chmury Edukacyjnej, Wirtualnej Uczelni, Platformy E-Learning) będzie możliwe od 1 października 2021 r. Zasady i sposób logowania do Wirtualnych Platform WSEiZ znajdują się w zakładce FAQ

Legitymację studencką będzie można odebrać w Dziekanacie właściwego Wydziału od 1 października 2021 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12. Do odbioru legitymacji niezbędne jest opłacenie pierwszej raty czesnego oraz opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł).

Podział na grupy studentów poszczególnych kierunków zostanie umieszczony na stronie internetowej w następujących terminach:
– kierunek Architektura, studia sobotnio-niedzielne 24 września 2021 r.
– kierunek Architektura Wnętrz, studia niestacjonarne II-go stopnia 1 października 2021 r.
– studia stacjonarnej 1 października 2021 r.,
– studia niestacjonarne (pozostałe kierunki studiów) 8 października 2021 r.

UWAGA!!!

Podział na grupy dla poszczególnych kierunków studiów zostanie zamieszczony w formie list zawierających indywidualny numer albumu studenta! Informacje o indywidualnym numerze albumu znajdują się w Oświadczeniu, które otrzymali Państwo wraz z umową dotyczącą warunków płatności za studia (przy składaniu dokumentów w Rektoracie WSEiZ).

W razie wątpliwości prosimy o mailowy kontakt z Dziekanatem właściwego Wydziału (Wydział Architektury: dziekanata@wseiz.pl; Wydział Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl). W korespondencji mailowej z Dziekanatem prosimy o korzystanie z uczelnianych adresów e-mail, które widoczne są po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, w zakładce Dane Osobowe, w polu e-mail 2.

Przypominamy, że pierwsza rata czesnego powinna wpłynąć na konto WSEiZ we wrześniu br. (numer subkonta znajduje się w umowie o warunkach odpłatności za studia).

Godziny pracy Dziekanatów WSEiZ dostępne są w zakładce Kontakty do biur i Uczelni.

Udostępnij wpis:

30 września 2021