Zdrowie i środowisko

Zdrowie i środowisko

Specjalność

Studia II stopnia

Specjalność Zdrowie i środowisko II stopnia w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZDROWIE I ŚRODOWISKO?
Specjalność adresowana jest do osób z wyższym wykształceniem (z dyplomem licencjata, magistra lub wyższym), które chcą poznać relacje między stanem zdrowia a stanem środowiska. Obecna trudna sytuacja ekologiczna sprawia, że ograniczanie szkodliwego działania środowiska na zdrowie człowieka jest jednym z priorytetów współczesności.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
W WSEiZ zdobędziesz następujące kluczowe kompetencje, które pomogą w realizacji wyzwań, jakie wiążą się z nowoczesną ochroną środowiska:

  • znajomość relacji między stanem środowiska a zdrowiem ludzi,
  • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Stawiamy na kompetencje, dzięki którym będziesz miał realny wpływ na otaczający nas świat. Ponadto studiując specjalność Zdrowie i Środowisko zdobędziesz niezbędne na rynku pracy umiejętności i wiedzę z zakresu:

  • identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,
  • realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZDROWIE I ŚRODOWISKO:

Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie

Język angielski specjalistyczny

Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie

Medycyna personalizowana w ochronie zdrowia

Wpływ diet żywieniowych na zdrowie

Emisje atmosferyczne i hałas

Metodologia badań medycznych

Międzynarodowa problematyka zdrowotna

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Seminarium magisterskie

Zdrowie środowiskowe

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

Ekotoksykologia

Modelowanie w naukach o środowisku

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody

Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami

Planowanie przestrzenne

Statystyka matematyczna

Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania

Zarządzanie projektem

Polityka ochrony środowiska

Prawo i ekonomika ochrony środowiska

Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania

Ochrona własności intelektualnej

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-semestralnych):

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Technologie bioenergetyczne

Chemia organiczna i fizyczna

Rachunek kosztów

Procesy produkcyjne

Ochrona atmosfery

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia