Zdrowie i Środowisko

Zdrowie i Środowisko

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (20 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (259 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zdrowie i Środowisko?

Do kogo skierowane

Studia adresowane są do osób, które chcą poznać relacje między stanem zdrowia a stanem środowiska i ograniczać szkodliwe działanie środowiska na zdrowie człowieka.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Zdrowie i Środowisko - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach, którzy mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Podczas studiów poszerzysz swoją wiedzę i rozumienie relacji między stanem środowiska a zdrowiem ludzi. Zdobędziesz wiedzę z zakresu polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska. Wyposażamy Cię także w wiedzę z zakresu identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne.

Przygotujemy Cię i wyposażymy w umiejętności realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych. Dowiesz się, jak stosować narzędzia ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę z zakresu identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,

rozwiniesz umiejętności realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych,

dowiesz się, jak stosować narzędzia ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby.

Program studiów

Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie

Język angielski specjalistyczny

Medycyna personalizowana w ochronie zdrowia

Polityka ochrony środowiska

Wpływ diet żywieniowych na zdrowie

Emisje atmosferyczne i hałas

Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie

Metodologia badań medycznych

Międzynarodowa problematyka zdrowotna

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Ochrona własności intelektualnej

Zdrowie środowiskowe.

Organizacja zajęć i opłaty za studia

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień/październik 2021 r. (semestr zimowy).

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 3 500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 1800 zł

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prace pisemne.

Prezentacje.

Zakończenie studiów:

Praca dyplomowa – projekt indywidualny.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.