WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna

WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna

 

Cel projektu

Celem głównym jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Działania

Cel będzie realizowany poprzez:

● wsparcie zmian organizacyjnych w WSEiZ,
● zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej Uczelni,
● wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w WSEiZ,
● opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię,
● wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami,
● realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 60 osób.

w okresie od 01. 11.2021 r. do 31. 10.2023 r.

 

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności Uczelni, będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. z Fundacją Nowe Horyzonty.

 

Wartość projektu: 2 538 186,46 PLN
Wysokość dofinansowania: 2 462 040,85 PLN