Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie

Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie

Nazwa projektu: Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie
Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z052/18

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Programu Uczelni, który ma za zadanie podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, uwzględniając aktualną sytuację na rynku pracy oraz gospodarki. Ponadto przewidziano wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr WSEiZ. Projekt koncentruje się na działaniach dotyczących przygotowania i wsparcia wdrażania reform w obszarze szkolnictwa wyższego. Cel zostanie osiągnięty w projekcie poprzez:

 • realizację studiów o profilu praktycznym na nowym kierunku – Informatyka, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów,
 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – organizacja certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunków: Architektura, Budownictwo, Architektura Wnętrz,
 • organizację wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Zarządzanie (na staż zostanie skierowanych co najmniej 20% studentów danego rocznika),
 • wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej WSEiZ.

Działania

Uczelni zależy na wyposażeniu studentów w umiejętności praktyczne, które pozwolą na skuteczne wprowadzenie ich na regionalny rynek pracy. Przewidziane w Projekcie działania mają na celu lepsze przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zdobycie oczekiwanych przez pracodawców umiejętności i praktycznej wiedzy o przyszłym zawodzie. Będzie to realizowane zarówno poprzez certyfikowane szkolenia dla studentów wydziału Architektury, program stażowy dla studentów wydziału Inżynierii i Zarządzania oraz utworzenie nowego kierunku studiów – Informatyka. Działania projektowe, w których przewidziano udział pracowników WSEiZ maja na celu podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych Uczelni. W ramach w/w działań zaplanowano szereg szkoleń dla powyższej grupy. Ich realizacja przyczyni się do sprawnej i wydajnej pracy uczelni, wykazywania większej kreatywności kadry, podniesienia jakości i szybkości zarządzania uczelnią, a także reprezentowania uczelni na rynku międzynarodowym.

Zadania

W ramach projektu zostaną zrealizowane nast. zadania:

 1. Studia na kierunku Informatyka;
 2. Program stażowy dla studentów kierunku Zarządzanie;
 3. Podniesienie kompetencji studentów 3 kierunków Wydziału Architektury;
 4. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej;
 5. Wsparcie informacji z rynku pracy;
 6. Zamówienie, wykonania i wdrożenie oprogramowania pod roboczą nazwą WSEiZ Analytics do wykonywania analiz statystycznych dot. struktury studentów, podejmowania decyzji i zarządzania Uczelnią.

 

Wartość projektu: 2 547 611,09 PLN
Wysokość dofinansowania: 2 471 182,67 PLN