Kierunki zamawiane

Kierunki zamawiane„Studiowanie budownictwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania Twoją szansą na lepszą przyszłość”
Rok akademicki 2009/2010

Absolwenci nauk ścisłych to obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców specjaliści, którzy odegrają istotną rolę w rozwoju gospodarki .
W celu zwiększenia liczby absolwentów o specjalistycznym wykształceniu technicznym i matematyczno-przyrodniczym stworzony został program, który w swoim zakresie wspiera uczelnie w kształceniu specjalistów na tzw. „kierunkach zamawianych”.

Program zakłada wsparcie dla studentów i uczelni w postaci m.in.

 • motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów wysokości 1000 zł;
 • podniesienie atrakcyjność kształcenia na „kierunku zamawianym” przez organizację dla studentów m.in.:
  • kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki,
  • kursy specjalistycznego języka angielskiego,
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin,
  • kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
  • wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów.
  • Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin.

Projekty z zakresu „kierunków zamawianych”, do których należy m.in. BUDOWNICTWO realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV; Działanie 4.1; Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.