Kadra dydaktyczna Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Kadra dydaktyczna

Kadra

Kadra

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Zdzisław Ciećko
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko:Czesław Goss
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Janusz Gudowski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Jan Misiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Józef Mosiej
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Ewa Bulska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Jan Pachecka
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Dionizy Biało
Adres mailowy: dionizy.bialo@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Tematyka naukowa i badawcza : technologie materiałowe, technologia elementów z proszków, kompozyty metalowe i polimerowe, problemy tarcia i zużycia, mikrotechnologie.
Pracownik WSEiZ od 2010 roku. Wcześniej prof. nzw. na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych. Główny specjalista ds. tworzyw sztucznych i wyrobów spiekanych w Przedsiębiorstwie Innowacyjno –  Produkcyjnym PONAR.
Rozprawa doktorska: Badania wpływu ruchu obrotowo-zwrotnego matrycy na intensyfikację procesu prasowania elementów z proszków żelaza. Praca doktorska, Politechnika Warszawska, 1977.
Praca habilitacyjna: Zużycie tribologiczne kompozytów na osnowie stopów aluminium otrzymanych z proszków.
Prace Naukowe, Mechanika, z.192, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. Staż naukowy w Faculty of Materials Science Delft University of Technology w Holandii. Kierownik wielu projektów badawczych z tematyki wytwarzania wyrobów z proszków metalowych i ceramicznych, tribologii kompozytów, kierownik projektów technologicznych i konstrukcyjnych dla potrzeb przemysłu precyzyjnego i elektronicznego. Członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz European Powder Metallurgy Association.

Wybrane artykuły:

 • D. Biało, J. Duszczyk, A. W. J. de Gee, G. J. J. van Heijningen and B. M. Korevaar: Friction and wear behaviour of cast and sintered Al-Si alloys under conditions of oscillating contact. Wear, vol. 141, 1991, pp. 291-309
 • D. Biało, J. Duszczyk, B. M. Korevaar: Wrijvings-en slijtagegedrag van gegoten en gesinterade Al-Si legeringen onder condities van oscillerend contact. Materialen, no. 6, 1990, pp. 10-14, (j. niderl.)
 • J. Duszczyk, D. Biało: Friction and wear of PM Al-20Si-Al2O3 composites in kersene. Journal of Materials Science, vol. 28, 1993, pp. 193-202.
 • B. Ślusarek, D. Biało, J. Gromek, T. Kulesza: Effects of injection conditions on the mechanical properties of Nd-Fe-B dielectromagnets. Journal of Magnetics, vol. 4, no. 2, 1999, pp. 52-54
 • D. Biało, J. Zhou, J. Duszczyk: The tribological characteristics of the Al-20Si-3Cu-1Mg alloy reinforced with Al2O3 particles in relation to the hardness of mating steel. Journal of Materials Science, vol. 35, 2000, pp. 5497-5501.
 • D. Biało, J. Perończyk: Electrodischarge drilling of microholes in aluminium matrix      composites. Int. Journal of Machining and  Machinability of Materials. vol. 3, Nos.  3/4, 2008, pp. 272-282
 •  P. Bednarski, D. Biało, W. Brostow, K. Czechowski, W. Polowski, P. Rusek, D. Toboła:  Improvement of Tribological Properties in Metal Matrix Composites by Means of  Slide Burnishing.  Materials Science (Medżiagotyra), vol. 19, no. 4, 2013, 367-372
 • L.Paszkowski, D. Biało,  J. Bucki, A. Skalski: Quanitative Analysis  of the Polymer/Metal Powder Magnetic Composites Compacts Structure. Advanced Materials Research, vol. 874, 2014,   .23-28
 • D. Biało, J. Perończyk, R. Daniels, J. Duszczyk: Obróbka elektroerozyjna kompozytów        Ni3Al-TiC. Mechanik, nr 4, 2015, 17-21.
 • J. Perończyk, D. Bialo:  Wybrane zagadnienia kształtowania warstwy wierzchniej obróbką elektroerozyjną kompozytów Al  umacnianych cząstkami ceramicznymi. Część 2. Inżynieria Powierzchni, nr 2, 2015, 47-57.


Wybrane referaty konferencyjne:

 • D. Biało: Prasowanie proszków intensyfikowane dodatkowym ruchem stempla prasującego. VI Międzynarodowa Konferencja Metalurgii Proszków, 1984, 19-21 września, Wrocław, t.1, cz.2, s. 352-363
 • D. Biało: WC-Co powders pressing with a swing-rotary punch. VII Miezinarodni Konference o Praskowe Metalurgii, 1987, 22-24 September, CSRS, Pardubice, vol. 3, s.185-189
 • D. Biało, Z. Ludyński: Water soluble binders for metal injection moulding. Powder Metallurgy World Congress, Paris, June 6-9.1994, vol. II, s. 1121-1124.
 • D. Biało, T. Kulesza, Z. Ludyński: Selected problems of injection moulding of 316L type powders. European Conference on Advanced PM Materials, 23-25 October 1995. Birmingham, United Kingdom, s. 626-630.
 • D. Biało, J. Duszczyk: Wear of aluminium matrix composites processed by liquid phase sintering and hot extrusion. The 1996 World Congress on Powder Metallurgy and Particulate Materials, June 16-21, 1996, Washington, D.C. In. Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials, vol.5, part 16, pp.17-22
 • D. Biało, J. Duszczyk: Tribological behaviour of Al-Si-Al2O3 composites. Powder Metallurgy World Congres, 18-22.10.1998, Granada, Hiszpania, vol.5, s.94-98
 • D. Biało, L. Kudła, J. Perończyk: Machinability of Al/Al2O3 composites in the case of mechanical drilling and electro-discharge machining of microholes. II International Conference on Advances in Production Enginnering APE’2001, June 7-9.2001, Warsaw, Poland, vol. 2, s. 263-270.
 • D. Biało, Z. Ludyński, L.Paszkowski, W. Wiśniewski:  Environment – friendly composite substitute of lead. . 2nd International Conference on Global Research  and Education INTER-ACADEMIA 2003, September 8-12, 2003, Warsaw, Poland, vol 1, p.17-26.
 • D. Biało, M. Trzaska, J.Perończyk: Electrodischarge Machining of Aluminium Matrix Composites. Powder Metallurgy World Congress  PM’2004, Vienna, Austria, Oct. 17-21, 2004. Vol. 2,  pp. 365-370.
 • D. Bialo, J. Perończyk, J. Dzwonczyk,  J. Zhou, J. Duszczyk:   Electrodischarge  Machining of P/M Al-30Si-X Nanocrystaline Aluminium Alloys for Electronic Packaging. EURO PM2005 Congress, Prague, Czech Republic, Oct, 2-5, 2005. Vol. 3 , pp 225-230.


Wybrane opracowania  technologiczne I konstrukcyjne:

 • Opracowanie konstrukcji automatu do kontroli gwintów śrubowych dwustronnych (dla FSC w Starachowicach) 1967
 • Opracowanie technologii i konstrukcja oprzyrządowania do prasowania precyzyjnych części maszyn biurowych z proszków metali (dla Zakładów Metalowych „Mesko” w Skarżysku) 1965-68
 • Opracowanie i konstrukcja urządzeń grzejnych (wymienników ciepła, pieców itd.) o wysokich parametrach eksploatacyjnych do linii technologicznej cienkowarstwowych nośników informacji dla pamięci operacyjnej maszyn matematycznych (dla Instytutu Maszyn Matematycznych PAN). Praca wyróżniona nagrodą Mistrz Techniki, Warszawa 1975
 • Opracowanie konstrukcyjne dozownika smaru silikonowego z sitami molekularnymi do osłon tranzystorów (dla Zakładów Półprzewodników TEWA) 1971
 • Opracowanie półautomatycznej nacinarki do precyzyjnych ślimaków (dla Zakładu Przemysłu Muzycznego – Poznań) 1972-1973
 • Opracowanie technologii zgrzewania pakietów głowic magnetycznych i konstrukcja automatu do zgrzewania (dla Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka w Warszawie) 1975-1976
 • Opracowanie konstrukcyjne prasowników do prasowania i kalibrowania części z proszków metali – 9 szt. (dla Zakł. Mech. Delta i FWzPS w Łomiankach) 1966-1972
 •  Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji 3 częśći z proszków żelaza ( dla zak.. Predom –EDA w Poniatowej) 1981
 • Opracowanie konstrukcyjne systemu oprzyrządowania stołu i przedmiotu obrabianego dla precyzyjnej drążarki elektroerozyjnej (zam. Rządowe 6.39) 1987
 • Opracowanie technologii proszkowych rdzeni magnetycznych (dla Z-du POLAM Kontakt), 1992


Zainteresowania: historia starożytna, numizmatyka, uprawa działki.

Tytuł: prof. dr hab. inż
Imię i Nazwisko: Czesław Goss
Adres mailowy: c.goss@poczta.fm
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Prof. dr hab. inż. Czesław Goss ur. w 1937 r. ukończył Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w 1961 r. Jest absolwentem też drugiego wydziału – Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie matematyki (mgr 1970). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w WAT w 1974 r., a doktora habilitowanego w tej samej uczelni – w 1983 r. Działalnością naukową i dydaktyczną w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn WAT, a następnie w Zakładzie o tej samej nazwie, zajmował się od 1963 r. Charakterystyczne daty tej działalności to: starszy asystent (1963), wykładowca (1970), adiunkt (1975), docent (1983), profesor nadzwyczajny WAT (1994). Tytuł profesora został Mu nadany w uznaniu dorobku naukowego przez Prezydenta RP w 2006 r.

Od 1997 r zatrudniony w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2006 profesora zwyczajnego. Od 2012 roku WSEiZ jest pierwszym miejscem pracy prof. Czesława Gossa.

Prof. dr hab. inż. Czesław Goss opublikował 120 prac naukowych. Główne obszary Jego działalności naukowej związane ze zmęczeniem metali
i opisem ich zachowania przy obciążeniach cyklicznych dotyczą:

 • badań teoretycznych dotyczących opisu wzmocnienia i innych własności stali przy obciążeniach cyklicznych,
 • badań zmęczeniowych stali w ujęciu naprężeniowym, odkształceniowym
  i energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wzmocnienia i osłabienia oraz kryteriów zmęczenia,
 • badań rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalach i połączeniach spawanych przy uwzględnieniu przeciążeń z zastosowaniem różnych metod pomiarowych.
 • badań zmian własności mechanicznych stali i trwałości rurociągu chemicznego,
 • badania spiętrzania naprężeń w połączeniach spawanych.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe: Zaproponowanie kryterium energetycznego do określania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji stalowych.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko): Zainteresowania naukowe  koncentrują się na teoretycznych i doświadczalnych badaniach wytrzymałości zmęczeniowej  i zmęczeniowego pękania materiałów konstrukcyjnych w zakresie małej liczby cykli.  Ogólnie Interesuje się psychologią, socjologią i podróżami .

Tytuł: prof. zw. dr hab. inż.
Imię i Nazwisko:Mariusz Wasiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. dr hab.
Imię i Nazwisko: Jan Pachecka
Adres mailowy: jpachecka@gmail.com
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zdrowie Publiczne, Ochrona Środowiska

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (WUM), gdzie uzyskał też stopień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk farmaceutycznych. Kilkakrotnie przebywał na stażach naukowych w Istituto di Ricerche Farmacologiche  Mario Negri w Mediolanie.  Pełnił funkcję kierownika Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, kierownika Studium Doktoranckiego, prodziekana i dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz prorektora WUM. Był organizatorem studiów na kierunku analityka medyczna. Był przewodniczącym lub członkiem kilku komisji senackich i rektorskich, przewodniczącym rady społecznej szpitala klinicznego WUM,  przewodniczącym konferencji dziekanów wydziałów farmaceutycznych oraz przewodniczącym konferencji prodziekanów oddziałów analityki medycznej. Był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia ds. kształcenia podyplomowego. Pełnił funkcję przewodniczącego sekcji nauk farmaceutycznych Komitetu Badań Naukowych. Był ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkiem kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Pełnił funkcję wiceprezesa oraz przewodniczącego Sekcji Akademickiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Jest członkiem honorowym tego Towarzystwa. Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem komitetów naukowych zjazdów i konferencji naukowych. Jest członkiem kolegiów i komitetów redakcyjnych kilku polskich czasopism naukowych. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków oraz specjalisty  ds. analityki farmaceutycznej dla województwa mazowieckiego.    Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN. Był przewodniczącym Komisji Farmakopei Polskiej. Jest przewodniczącym delegacji polskiej do Komisji Farmakopei Europejskiej przy Radzie Europy. Od 2010 roku jest profesorem w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jest współautorem ponad 150 prac eksperymentalnych, poglądowych i monografii. Odznaczony Odznaką  „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • Uruchomienie nowego kierunku studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • Stworzenie twórczego zespołu naukowo-dydaktycznego

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • metabolizm leków,
 • ocena procesów biochemicznych jako molekularna  podstawa diagnostyki i terapii stanów patologicznych
 • muzyka klasyczna,
 • literatura piękna,
 • turystyka

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Wojciech Feluch
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Marek Gromiec
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Ochrona Środowiska

Krótkie  bio (obecnie):

 • Ekspert ONZ,
 • Doradca- Ekspert ds. Gospodarki Wodnej Komisji Środowiska Senatu RP,
 • Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PROW) przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Członek Panelu Ekspertów Międzynarodowych Ignacje:. Woda-Ścieki-Odpady-Energia,
 • Członek Amerykańskiej Akademii Wybitnych Absolwentów Architektury, Budownictwa,
 • Inżynierii  Środowiska.- jako absolwent Uniwersytetu Teksasu w Austin (USA).
 • Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

Osiągnięcia zawodowe :

 • Współtwórca Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (ok.100 mld. zł)
 • Kierownik Zespołu: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków miasta Lwowa (2015),
 • Kierownik Zespołu: Studium nad analiza wodno-ściekową JSW S>A> KWK „Knurow-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo Wodne (2018)
 • Kierownik Zespołu: Analiza gospodarki wodno-ściekowej w celu zabezpieczenia niezawodnej dostawy wody dla miasta Jelenia Góra (2019-2020),
 • Szwedzka Nagroda Wodna Morza Bałtyckiego (2010),
 • Nagroda Wodna Grand Prix Cannes (2010),
 • Złota Nagroda Woda Culligana (2010),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015),
 • Medal Mente et Malleo PIG-PIB (2016)
 • Statuetka Klucz Sukcesu (2019).

Zainteresowania (badawcze

 • Gospodarka wodna i Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem,
 • Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,
 • Modelowanie matematyczne jakości wody i geograficzne systemy informatyczne;

i nie tylko):

 • historia sztuki, malarstwo.

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Ewa Górska
Adres mailowy: ewagorska@interia.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Profesor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Eur.Erg. – tytuł zawodowy europejskiego ergonomisty nadany przez CREE (Center of Registration for European Ergonomists). Od 1977 specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w obszarach: ergonomii, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, jakości, organizacji pracy i stanowisk pracy.

Kieruje studiami podyplomowymi o tematyce ergonomii, bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania środowiskowego. Tematykę naukowo-badawczą realizuje w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową. Zajmuje się koordynacją prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy i ochroną środowiska oraz usprawnieniami ergonomicznymi procesów, stanowisk i organizacji pracy, w przedsię-biorstwach produkcyjnych i usługowych, m. in. w zakładach Bakoma, Bama Polska, Dalkia, Daewoo, Danfoss, Faurecia, Kosmepol, Mars Polska, MPWiK, Nestle, Philips, Poczta Polska, Reckitt Benckiser, Toyota.

Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego i prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest członkiem Komisji Ergonomii PAU, członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, członkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Reprezentuje Polskę w Fundacji na rzecz Zawodowej Ergonomii (USA) będąc członkiem międzynarodowego zespołu Ambasadorów. Wchodzi w skład komitetu naukowego czasopisma Theoretical Issues in Ergonomics Science (USA) oraz Komitetu Naukowego Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomics and Human Factors. Jest członkiem rad naukowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, w których bierze aktywny udział.

Jest autorem lub współautorem 293 opracowań twórczych, w tym 4 podręczników, 4 monografii, 6 skryptów, autorem rozdziałów w 28 monografiach zbiorowych, 49 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych oraz 48 w materiałach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji. W latach 2002-2016 była autorem comiesięcznych felietonów popularyzujących ergonomię w miesięczniku Problemy Jakości.

Wyróżniona nagrodą im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy oraz odznaczona medalem im. W. B. Jastrzębowskiego w wyrazie uznania za zasługi dla polskiej ergonomii w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej.

Tytuł: dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Dawid Marczak
Adres mailowy: dawid.marczak@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Ochrona Środowiska

Profesor Dawid Marczak jest absolwentem Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie w roku 2009 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie zoologii. W dniu 22 kwietnia 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk leśnych. Tytuł ten został nadany przez Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia naukowa „Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Kampinoskiej – studium faunistyczno-ekologiczne”.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół faunistyki, biologii i ekologii owadów – głównie chrząszczy związanych z siedliskami leśnymi, oraz motyli, pluskwiaków i ważek. Oddzielnym nurtem są badania faunistyczne prowadzone na Półwyspie Bałkańskim i na Białorusi.
Profesor Dawid Marczak pracuje w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania od 2009 roku. W tym czasie wypromował liczne grono studentów – 43 inżynierów, 42 magistrów i 3 licencjatów. Dorobek Profesora Dawida Marczaka to ponad 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 30 publikacji popularno-naukowych oraz liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz członkiem Serbskiego Towarzystwa Entomologicznego i Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. W ramach współpracy międzynarodowej dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ aktywnie współpracuje z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Nišu w południowej Serbii.

Pan Profesor jest także praktykiem w zakresie ochrony przyrody. Oprócz pracy na naszej uczelni jest Głównym Specjalistą ds. Ochrony Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym, ekspertem Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonawcą licznych opracowań i ekspertyz związanych z ochroną przyrody i środowiska, a także ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest również konsultantem Lasów Państwowych w zakresie ochrony rzadkich bezkręgowców w zrównoważonej gospodarce leśnej.

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Krzysztof Półtorak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Wiktor Daszczuk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Waldemar Izdebski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Dr hab. inż. Konrad Lewczuk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Tomasz Rozbicki
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Tadeusz Sałaciński
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Tadeusz Siwiec
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab. inż.
Imię i Nazwisko: Ryszard Żuber
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab.
Imię i Nazwisko: Roman Sławeta
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab.
Imię i Nazwisko: Wojciech Szeligiewicz
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr hab.
Imię i Nazwisko: Grażyna Wasiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Jan Cetner
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: dr inż. prof. WSEiZ
Imię i Nazwisko: Ewelina Pałucka
Adres mailowy: ewelina.palucka@wseiz.edu.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie

Wykładowca przedmiotów z zakresu Ekonomii, Finansów, Rachunkowości i Statystyki w języku polskim i angielskim.

Absolwentka International Faculty of Engineering przy Politechnice Łódzkiej oraz Ulster University w Irlandii Północnej oraz prawniczych studiów podyplomowych w języku angielskim z zakresu Polityki Unii Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Rozprawa doktorska pt.: “Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w praktyce polskich przedsiębiorstw – bezpośrednich inwestorów zagranicznych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecne zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój w ujęciu Makro- i Mikroekonomicznym.

Pracę wykładowcy łączy ze stanowiskiem Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse, księgowość i administrację w spółce realizującej projekty w zakresie ICT, EDI oraz logistyki na terenie m.in. Polski, Skandynawii, Beneluxu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej związana z bankowością, gdzie odpowiedzialna była m.in. za adaptację na polskim rynku regulacji europejskich dotyczących funduszy strukturalnych i pomocowych, przygotowywanie dokumentacji wdrożeniowej programów Unii Europejskiej w Polsce, współpraca z Komisją Europejską w zakresie tychże programów, opiniowanie wniosków złożonych przez polskie podmioty dotyczących tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu, przygotowywanie i wdrażanie produktów finansowania największych polskich grup kapitałowych, finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych, eksploracji i wydobycia ropy naftowej oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Tytuł: dr inż.
Imię i Nazwisko: Wojciech Urbański
Adres mailowy: wojciech.urbanski@wseiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn

Politechnika Warszawska
Wydział: Elektryczny
Kierunek: Elektrotechnika

Biogram:

 • 1969 – 1974 – Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie,
 • 1974 – 1979 – Studia Wydział Elektryczny PW,  specjalność Maszyny Elektryczne,
 • 1979 – 1984 – Studia Doktoranckie PW,
  Studia  uzupełniające:

  • PW:  Podyplomowe Studium Pedagogiczne,
  • PW:  Podyplomowe Studium  „Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy”,
  • NOT i GUM:  „Sprawdzanie termometrów termoelektrycznych, oporowych  i rozszerzalnościowych”,
  • PW:  „Metody wyznaczania niepewności pomiarów”,
  • ZETOM:  „Auditor wewnętrzny w przedsiębiorstwie”.
 • od 01.06.1983 – praca dydaktyczna i naukowa na Wydziale Elektrycznym PW,
 • 1996 – 1999 – Zastępca Dyrektora Instytutu Maszyn Elektrycznych ds. naukowo-badawczych,
 • od 1998 – podjęcie działalności w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania,
 • 2002 – stanowisko profesora uczelnianego WSEiZ,
 • 2011 – stanowisko docenta PW,
 • 2012 – obecnie – funkcja prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrycznego PW,
 • 2018 – obecnie – funkcja wiceprezesa Oddziału Warszawskiego SEP.

Członek kolejnych kadencji komisji senackich:   Senackiej Rady ds. Jakości Kształcenia,  Senackiej Komisji
ds. Etyki Zawodowej,  Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.

Przewodniczący Rady ds. Muzeum PW.

Członek Centralnej Komisji ds. Współpracy z FSNT NOT.

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • Prace dyplomowe:  ponad 230 obronionych prac inżynierskich i magisterskich (WSEiZ, PW, SGGW).
 • Twórca laboratoriów dydaktycznych:  Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki,  Metrologii,
  Materiałów Izolacji Cieplnych (WSEiZ), współtwórca Laboratorium Maszyn Elektrycznych (PW).
 • Laureat nagrody „Wyróżniającemu się nauczycielowi, opiekunowi i sojusznikowi młodzieży”
 • Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Laur ZŁOTEJ KREDY w kategorii Najlepszy Prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria WE PW.
 • Członek Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Osiągnięcia naukowo-badawcze:

 • 82  publikacje n-b  w językach: polskim, angielskim, niemieckim (w tym 2 książki).
 • Współpraca z wieloma zakładami przemysłowymi (EMIT – Żychlin, Huta Warszawa, Zakłady Remontowe Taboru Kolejowego, Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa, ZREW Transformatory Łódź).
  Zakres prac naukowych:  ciężkie napędy trakcyjne i zagadnienia cieplne w maszynach elektrycznych.
 • Członek Komitetu Naukowego serii Konferencji Naukowo-Technicznych   „Transformatory Energetyczne
  i Specjalne” TEiS.
 • Kordynator od kilkunastu lat współpracy z Fakutät Elektrotechnik  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden oraz Zentrum für Angewandte Forschung und Technologie e.V. HTW Dresden.

Wyróżnienia:

 • medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • medal  srebrny  100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej,
 • medal Fakultät Elektrotechnik  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
 • medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Pawła Jana Nowackiego,
 • nagrody indywidualne i zespołowe Rektora PW.

Zainteresowania:

 • działalność społeczna:  członek  SEP  oraz  PTETiS,
 • uprawnienia  SIMP  do obsługi urządzeń instalacji i sieci elektrycznych,
 • zagadnienia transportu szynowego (zwłaszcza napędy elektryczne),
 • historia techniki, luminarze nauki, zwłaszcza dyscypliny Maszyny Elektryczne,
 • uzyskane patenty jachtowego sternika morskiego, motorowodnego sternika morskiego,
 • uprawnienia przewodnika turystyki rowerowej.

Tytuł: dr inż. prof. WSEiZ
Imię i Nazwisko: Stanisław Urbala
Adres mailowy: stanislaw.urbala@gmail.com
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Ekonomista – finansista branżowy, specjalizujący się w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska.

Główna tematyka przeprowadzonych badań naukowych i działalności eksperckiej dotyczyła analiz techniczno-ekonomicznych i finansowych różnych technik, projektów i programów w rolnictwie, gospodarce komunalnej i przedsiębiorstwach przemysłowych. Członek i kierownik tematów badawczych oraz zespołów opracowujących studia wykonalności i biznes plany projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska. Doktorat w roku 1984.

Działalność analityczna, organizacyjna i dotycząca finansowania ochrony środowiska. Doświadczenie bankowe we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi. Kierownik agencji wdrażającej w Polsce projekt Funduszu Globalnego Środowiska – GEF (Global Environment Facility) według standardów międzynarodowych we współpracy z Bankiem Światowym. Członek Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Środowiska do spraw funduszu ISPA – funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej (1998-2001). Reprezentant Banku Ochrony Środowiska S.A. – sygnatariusza deklaracji ONZ „Bankowość a Środowisko”- w Inicjatywie Instytucji Finansowych (IIF) Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) w latach 1998-2001.

Certyfikowany audytor wewnętrzny. Wdrażanie i kierowanie audytem wewnętrzny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z przepisami krajowymi i wymaganiami Komisji Europejskiej w latach 2002-2016.

Staże zagraniczne: w USA (1984-1985, Szwecji (2002). Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Doświadczenie w pracy dydaktycznej: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW w Warszawie (1974-1986), w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (1991-1992) oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 2002 roku.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe

 • Publikacje – 45.
 • Pierwsza nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dyrekcji Głównej Zakładu Ekspertyz Gospodarczych, za najlepszą ekspertyzę wykonaną w latach 1984-1988, na temat: System opłat za szczególne korzystanie z wód” (1989 r.).
 • Odznaczenia zawodowe: odznaka Ministra Środowiska (2009), złota odznaka Prezydenta Rzeczpospolitej (2014).

Zainteresowania

Podróże – krajobraz, flora i fauna oraz kultura różnych części Azji, Afryki i ameryki.

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Rober Biernacki
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Jarosław Chrzanowski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Andrzej Dąbek
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Anna Degórska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Dr inż. Dariusz Gołaszewski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Krzysztof Kiszka
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Marek Kondras
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Irena Kosińska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Paweł Kołodziejczak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Paweł Kotowski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Wojciech Kramarek
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko:Małgorzata Krwawicz
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Krystyna Lelicińska-Serafin
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Stanisław Nader
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Aleksander Nicał
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Maciej Parafiniak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Jan Perończyk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Dr inż. Paweł Skalski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Zbigniew Szymaniak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Paweł Skalski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Katarzyna Skroban
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Maria Świerczyńska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr inż.
Imię i Nazwisko: Marek Wiśniewski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Dr Katarzyna Adamiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko:Dr Jacek Cheda
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko:Kazimierz Dyguś
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Doc. dr Piotr Mędrzycki
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Wanda Misiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Janusz Opolski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Bohdan Wieprzkowicz
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: prof. dr
Imię i Nazwisko: Zbigniew Pawlak
Adres mailowy: zpawlak@zpawlak.com.pl
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne.

dr Zbigniew Pawlak – dr nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Wieloletni wykładowca problematyki zarządzania i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień zawodowych 5110, biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości oraz wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych (w tym około 40 książek, podręczników, monografii) z zakresu organizacji i zarządzania. Zainteresowania naukowo – badawcze: organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, projektowanie organizacyjne, wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, konsulting w zarządzaniu, zarządzanie w sporcie i turystyce. Od blisko czterdziestu lat zajmuje się doradztwem z zakresu zarządzania dla przedsiębiorstw. Prezes zarządu firmy konsultingowej Management Consulting Centre PARTNER sp. z o.o. Doradzał zarządom wielu przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym: PKN Orlen S.A., Grupa Lotos S.A., Poczta Polska S.A., TP S.A., PKP S.A., PGE S.A., TAURON S.A., ENEA S.A. i in. Autor i współautor wielu opracowań doradczych: ekspertyz, analiz, ocen, opinii, projektów inwestycyjnych, strategii rozwojowych, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i nieruchomości. Biegły sądowy ds. wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla konsultantów i kadr kierowniczych.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

W ramach wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypromował:

 • ponad 1 200 licencjatów,
 • ponad 800 magistrów,
 • ponad 1 500 absolwentów studiów podyplomowych.

W ramach praktyki doradczej, rzeczoznawstwa majątkowego oraz funkcji biegłego sądowego sporządził kilka tysięcy opracowań, w tym: opinii, ekspertyz, wycen, projektów.

Linki do profili społecznościowych, własnych stron www, prac:

www.rzeczoznawca-majatkowy.waw.pl

www.wycena-nieruchomosci.waw.pl

www.mccpartner.com.pl

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Justyna Bylinowska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Zbigniew Chyba
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Adam Czyżewski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Piotr Dominik
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Grażyna Dykowska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Małgorzata Godlewska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Paweł Gregorczyk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Krzysztof Jóźwiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Grażyna Kubiak-Tomaszewska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Maria Kukurba
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Justyna Kurkowiak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Michał Kwiatkowski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Andrzej Leśniewski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Tomasz Machelski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Izabela Maleńczyk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Adam Mierzwiński
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Mirosław Nalazek
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Artur Niedźwiecki
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Danuta Pepłowska-Marczak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Janusz Popis
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Anna Rososzczuk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Vitaliy Samulyak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Iwona Sobczak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Andrzej Smoleń
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Elżbieta Supryn-Dulko
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Małgorzata Szczepańska-Putz
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Łukasz Wieczorek
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Wioletta Witczak-Smolnik
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Krzysztof Wuszt
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:dr
Imię i Nazwisko: Andrzej Wójtowicz
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Radosław Kacperczyk
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Sławomir Kurek
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Dariusz Koryto
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Aneta Kossobudzka-Górska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Łukasz Morgaś
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Podkowski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Teresa Wojciechowska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Tomasz Zakrzewski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Tomasz Zakrzewski
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr inż.
Imię i Nazwisko: Krzysztof Zamajtys
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Julita Gruszewska
Adres mailowy: julita.gruszewska@gmail.com
Wydziały: Architektury, Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne (przedmiot: język angielski)

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (język angielski oraz niemiecki, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa). W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. Culture-bound items in three Polish translations of “A Christmas Carol” by Charles Dickens. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Prowadziła zajęcia z języka angielskiego na kierunkach Lingwistyka Stosowana, Administracja Publiczna, Psychologia, Pedagogika i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, a także zajęcia z języka niemieckiego na kierunku Ekonomia. Ponadto jako lektor języka niemieckiego brała udział w trzech projektach unijnych: „Nowe Umiejętności Językowe – Nowe Możliwości Zatrudnienia Na Rynku Pracy”, „Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Komputerowych” i „Mała Akademia Języków Obcych”. Od 2014 roku jest zaangażowana w indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego in-company m.in. dla firm ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i farmaceutycznych w Warszawie. Z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania współpracuje od października 2017 roku. Prowadzi zajęcia językowe na studiach niestacjonarnych oraz w ramach intensywnego kursu języka angielskiego dla obcokrajowców.

Linki do profili społecznościowych, własnych stron www, prac:

https://www.facebook.com/julita.gruszewska

https://www.instagram.com/julita.gruszewska

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • teoria przekładu,
 • glottodydaktyka,
 • historia średniowiecznej Anglii,
 • felinologia,
 • kulinaria

Tytuł:mgr
Imię i Nazwisko: Daria Kordjalik
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr
Imię i Nazwisko: Anna Kułakowska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr
Imię i Nazwisko: Aleksandra Leśniewska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr
Imię i Nazwisko: Marcin Łajszczak
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Marta Ogonowska
Adres mailowy: martaogonow@wp.pl
Wydział: Architektura, Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Architektura Krajobrazu, Wzornictwo, Ochrona Środowiska, Budownictwo, Zarządzanie, Zdrowie Publiczne

Od 2007 Lektor j. angielskiego w WSEiZ. Z wykształcenia magister filologi angielskiej oraz zarządzania potencjałem społecznym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego w zakresie programowym dla uczelni wyższej na poziomie B2 – C1. Brała udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach on-line m.in. Cambridge Assessment English, Oxford University Press, Stowarzyszenia PASE, PERSONNEL TRAINING INSTITUTE, Uniwersytetu Otwartego UW. Jest członkiem uczestniczącym w konferencjach Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (PTN) oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej. Od 2016 pracuje również w British Council, gdzie przeprowadza egzaminy.

Zainteresowania (badawcze i nie tylko):

 • B2 First Overview and ideas for teaching and learning online
 • Brain Gym and Neurobics
 • Assessment for online learning
 • Building up confidence in writing
 • Preparing your students online for Listening papers in Cambridge English Qualifications skills
 • Preparing your students online for Writing papers in Cambridge English Qualifications
 • Preparing your students online for Speaking papers in Cambridge English Qualifications
 • Teaching in tough times
 • C1 Advanced Ideas for Teaching and Learning Online

Tytuł:mgr
Imię i Nazwisko: Karolina Pietrzykowska
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł:mgr
Imię i Nazwisko: Anna Wójtowicz
Wydział: Inżynierii i Zarządzania

Tytuł: mgr
Imię i Nazwisko: Wiktoria Czarnecka
Adres mailowy: czarneckawseiz@gmail.com
Wydział: Inżynierii i Zarządzania
Kierunki: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Ochrona Środowiska

Wiktoria Czarnecka – W swojej pracy łączy PR & Marketing z wiedzą pedagogiczną. Działa pod własną marką: Sztyblety PR. Prowadzi cykl webinarów o marketingu historycznym, doradza i szkoli z marketingu sportowego, zajmuje się kreatywnością w marketingu i buduje tożsamość marek. Od 2018 roku wykładowca akademicki na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Pracownik naukowy w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi przy międzynarodowym projekcie ATENAS JPI Water. Członek i ekspert Stowarzyszenia Sport Biznes Polska. Pomysłodawca i współtwórca eventów: Wakacje z PR oraz projektu; Wiślackie Pokolenia. Pracowała w Biurze Prasowym Wisły Kraków oraz jako kierownik ds. PR w Widzewie Łódź. Prowadziła zajęcia z rewitalizacji miejsc na studiach podyplomowych Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Publikuje na portalu Nowy Marketing, w „Marketingu w Praktyce”. Jej artykuły znajdują się w książce „Marketing sportowy. Profesjonalne zarządzanie w sporcie” czy „Creativity and Innovation in Business and Education”. Wykonała edycję merytoryczną Handbooka „Design Thinking Zmienia Łódzkie”. Była prelegentem m.in. na: Element Small Talks #1 Product & Interior, Którędy do Marketingu czy Creative Vibes, II Forum sąsiedzkie w Centrum OPUS, Rozwój NGO – nowoczesne metody i narzędzia, Lodzkie Innovation Days.

Obecnie pisze doktorat z zakresu innowacji społecznych. Absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno – kulturalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz public relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miłośniczka piłki nożnej, wędrówek górskich i narciarstwa. Jeździ konno bo pasjonuje się polską kawalerią i szablą. Należy do Sieci Obserwatorów Burz oraz Ogólnopolskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Zainteresowania badawcze/zawodowe:

 • innowacje społeczne
 • animacja społeczna
 • socjologia i pedagogika
 • twórczość w organizacji
 • budowanie tożsamości marki,
 • marketing miejsca,
 • marketing sportowy,
 • marketing historyczny,
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • organizacja eventów i wydarzeń kulturalnych

Linki do mediów społecznościowych: