Wystawa prac rysunku i malarstwa studentów Wydziału Architektury WSEiZ

Wystawa

O wystawie

O wystawie

W dniach 12-15 września odbyły się w Zakopanem dwie konferencje zorganizowane przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie: VIII konferencja ARCHBUD 2017 i IV konferencja naukowo-artystyczna KRAJart 2017. Udział w nich wzięło około 60 osób reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie w kraju (m.in. WAT, PW, UW, PW, SGGW, ASP, APS) oraz firmy z branży budowlanej i wydawnictwa.

Przedmiotem konferencji ARCHBUD były teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa.

Dominowała tematyka ekologii i energooszczędności w budownictwie. Z dużym zainteresowaniem dyskutowano również o problemach przekształceń budynków i zespołów miejskich, w tym przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych „nieużytków miejskich”.

Referaty konferencji KRAJart nawiązywały do przewodniego tematu konferencji „Element szczególny w otoczeniu” rozumianego  jako ślad aktywności człowieka w sferze kultury, sztuki i techniki oraz działań natury.

Jeden dzień konferencji został przeznaczony na artystyczny plener fotograficzny Uczestnicy starali się dostrzec i uwiecznić ślady polskiej kultury i architektury na terenie Spisza na Słowacji, nawiązując tym samym do roli wzajemnego sąsiedztwa kulturowego dwóch graniczących ze sobą państw, których historia i kultura przenikają się wzajemnie od ponad tysiąca lat.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym konferencjom była wystawy prac plastycznych autorstwa profesorów i studentów WSEiZ w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Wernisaż wystawy odbył się 12 września. Uczestnicy mogli podziwiać bogate zbiory dzieł artystycznych dawnych wychowanków szkoły Mamy nadzieję, że uda się nam zaprezentować część z tych prac na naszej Uczelni.

Konferencje ARCHBUD i KRAJart od lat odbywają się jednocześnie i w ścisłej symbiozie z organizowaną przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie konferencją ECOMILITARIS. Poszerza to znacznie liczbę uczestników (do ponad dwustu) i paletę zagadnień, umożliwiając uczestnikom wybór i wysłuchanie referatów, również spoza swoich zwykłych zainteresowań zawodowych i badawczych. Kuluary konferencji stały się platformą licznych interesujących interdyscyplinarnych dyskusji, nawiązano wiele interesujących kontaktów, w tym z firmami; produkcyjnymi i biznesem.

Bardzo dziękujemy naszym pracownikom Katarzynie Bucholc i Agnieszce Marczewskiej za wykonanie zdjęć z konferencji i wernisażu.

Galeria

Galeria