Warsztaty architektoniczne pt. Model Miasta

Warsztaty

O warsztatach

O warsztatach

Warsztaty architektoniczne pod okiem mgr. inż. arch. Karola Szparkowskiego odbyły się 28 września 2016 r. przyciągnęły do gmachu WSEiZ przy ul. Rejtana 16 kilkadziesiąt osób, które zostały podzielone na grupy. Ich zadaniem było zaprojektowanie swojego kwartału miasta przy użyciu przygotowanych wcześniej elementów, takich jak drzewa, ławki, samochody oraz moduły brył, z których można było stworzyć budowle.

Celem warsztatów było rozbudzenie wyobraźni przestrzennej, poznanie zasad panujących przy kompozycji miasta (siatki ulic, podział miasta na strefy usługowe i osiedla mieszkaniowe) oraz pogodzenie odmiennych tendencji w architekturze i urbanistyce.

Efekt końcowy warsztatów architektonicznych można zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Galeria

Galeria