Wystawa pt. Moduł jako część większej całości z cyklu Sztuka Architektury - Wyobraźnia w Procesie (II część)

Wystawa

O wystawie

O wystawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprasiła 16. maja 2015 r. na wydarzenia w ramach NOCY MUZEÓW 2015, które odbyły się w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 i w Galerii Wydziału Architektury WSEiZ przy ul. Rejtana 16.

Wszystkie wydarzenia były częścią DNIA OTWARTEGO W WSEIZ

W programie:

  • Otwarcie Wystawy „MODUŁ JAKO CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI z cyklu SZTUKA ARCHITEKTURY – WYOBRAŹNIA W PROCESIE (II część)”– Krzysztof Łyżyń wraz ze studentami Architektury Wnętrz WSEiZ. Galeria Wydziału Architektury WSEiZ, ul. Rejtana 16), godz. 20:00
  • Multimedialna wystawa prac semestralnych studentów WSEiZ z kierunku Architektura pt. „Warszawa w procesie modernizacji” przygotowana przez członków Koła Naukowego KREATYWA. Prace powstały w ramach zajęć z komputerowego projektowania architektonicznego pod kierunkiem mgr inż. arch. Joanny Wachowicz i mgr. inż. arch. Piotra Gastmanaparter (ul. Olszewska 12)
  • Let Me Out  – nowa, forma rozrywki polegająca na wykorzystaniu swoich umiejętności takich jak spryt, spostrzegawczość oraz inteligencja. Celem gry jest wydostanie się z pokoju za pomocą wskazówek i łamigłówek tam ukrytych. Gra przewidziana jest dla zespołów 5-6 osobowych. Każdy przedmiot może być wskazówką, analizuj wszystko, co widzisz. Masz 30 minut aby przebrnąć przez serie zagadek i łamigłówek ukrytych w pokoju. Cel jest oczywisty ale nie taki prosty- znajdź klucz… wydostań się i zdobądź SPECJALNY RABAT NA CZESNE!!!sala nr 22, ul, Olszewska 12 (3 grupy po 5-6 osób, od 19-20:30 co 30 min.)
  • Pokaz mappingu 3D i interaktywnego malowania po fasadzie budynku z okazji 20-lecia WSEiZ, zrealizowany przez studentów Wydziału Architektury WSEiZ, pod kierunkiem Błażeja Krajczewskiego. Mapping, jako innowacyjne podejście łączące nowe media z architekturą, pozwoli na pokazanie nowej siedziby Uczelni, w perspektywie dynamicznej iluminacji architektonicznej. W trakcie pokazu, zostaną zaprezentowane wszystkie wydziały Uczelni. Pokaz mappingu jest inicjatywą Koła Naukowego Architektura & Nowe Media (obecnie Koło Naukowe KREATYWA) i powstał przy udziale jego członków – pokazy będą wyświetlane cyklicznie na elewacji nowej siedziby WSEiZ (ul. Olszewska 12), co 60 minut w godzinach 21:00-01:00
  • Interaktywne malowanie po fasadzie budynku przygotowane przez Członków Koła Naukowego KREATYWA. Wyczaruj niezwykły animowany mural za pomocą tabletu i systemu TagTool, (ul. Olszewska 12), między pokazami mappingu w godzinach 21:00-01:00
  • Wystawa mebli zaprojektowanych przez Marcina Skubisza i WOOOW Projekt, absolwentów Architektury Wnętrz WSEiZ – parter, ul. Olszewska 12

Galeria

Galeria