Wystawa Muzyka i Taniec w Malarstwie Justyny Majewskiej

Wystawa

O wystawie

O wystawie

W imieniu Władz WSEiZ zapraszamy serdecznie wykładowców, studentów i pracowników naszej Uczelni na wernisaż wystawy malarstwa Justyny Majewskiej, który odbędzie się w środę, 15 marca 2017 r., o godz. 18.00, w Atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16 w Warszawie. Wernisaż uświetni swym występem znakomity skrzypek, kompozytor i dyrygent Karol Borsuk.

JUSTYNA MAJEWSKA – studiowała w warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki w zakresie specjalizacji projektowania graficznego, u prof. Leszka Hołdanowicza. Nauki z malarstwa pobierała u prof. Teresy Pągowskiej, prof. Eugeniusza Markowskiego i prof. Stanisława Poznańskiego.
Ma w swym dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest Uczestniczką szeregu plenerów malarskich. Jej prace znajdują się w kraju i za granicą w zbiorach prywatnych, kolekcjach galerii, muzeów, a także w urzędach.
Za opracowania i ilustracje do podręczników szkolnych została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursie PTWK na „Najpiękniejszą Książkę Roku”.
Współpracuje z wydawnictwami, takimi jak: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Agencja Wydawnicza „Grafag”, Wydawnictwo Pruszyński i s-ka oraz wieloma innymi.
W swym dorobku zawodowym ma również pracę w zakresie scenografii w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Obecnie jest wykładowczynią w WSEiZ. I jak sama mówi „wszystkie swoje specjalizacje traktuje z równorzędnym zaangażowaniem, gorliwością i rzetelnością”.

Karol Borsuk – kompozytor, dyrygent i skrzypek urodził się w Łukowie. Od siódmego roku pobierał lekcje skrzypiec u skrzypka i kompozytora Henryka Rick-Wiśniewskiego. Po maturze uczęszczał do średniej szkoły muzycznej, równolegle ucząc się w studium nauczycielskim, następnie studiował w Instytucie Sztuki UMCS na Wydziale Pedagogiki Muzycznej i Kulturalno-Oświatowej oraz Studium Dyrygentury u A. Natanka w Lublinie. Studiując pracował w Redakcji Muzycznej PR Lublin. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Zakładzie Dyrygentury Wokalno-Instrumentalnej i Dyrygent Chóru Akademickiego UMCS w Lublinie. Od 1980 r. mieszka w Berlinie, tam też ukończył studia wokalne u M. Gottschalka, równocześnie pracując na stanowisku zastępcy dyrektora w Szkole Muzycznej Reinckendorf. Współpracuje także z orkiestrami i chórami berlińskimi. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konkursach muzycznych, koncertował w Polsce, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Czechach, na Węgrzech, Finlandii, Francji i Austrii. Od wielu lat zajmuje się kompozycją „Requiem Międzyzdrojskie”. Jest Honorowym Obywatelem Międzyzdrojów oraz Honorowym Członekiem Associazione Giovanile Musicale di Padova.

Wystawę można będzie oglądać w Galerii WSEiZ do 6 kwietnia br. Zapraszamy serdecznie do kolorowego świata artystki!