Projekty dr. inż. arch. Janusza Marchwińskiego, prof. WSEiZ

Projekty dr. inż. arch. Janusza Marchwińskiego, prof. WSEiZ

O autorze

O autorze

dr inż. arch. Janusz Marchwiński, prof. WSEiZ jest absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (1998) i Podyplomowych Studiów z Konserwacji Zabytków tamże (1999). W latach 1998–2004 był doktorantem – asystentem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską pt. Rola pasywnych i aktywnych rozwiązań słonecznych w kształtowaniu architektury budynków biurowych i biurowo-przemysłowych. Od 2005 roku związany jest z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na studiach I i II stopnia Wydziału Architektury. Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich.

Galeria

Galeria