Przekształcenie domu z lat 60-tych w dom oparty na systemie domu inteligentnego mieszczącego się w Warszawie. Projekt koncepcyjny

Dyplomy