Czynniki wpływające na percepcję wnętrz na przykładzie współczesnego domu mieszkalnego

Dyplomy

Autor:Karolina Romaniuk
Tytuł: „Czynniki wpływające na percepcję wnętrz na przykładzie współczesnego domu mieszkalnego”
(2021)

Przedmiotem pracy dyplomowej jest wnętrze współczesnego domu mieszkalnego, parterowego oraz próba zbadania problemów związanych z percepcją przestrzeni. Projekt uwzględnia analizę czynników mających wpływ na doświadczenia przestrzenne. Autorka analizuje obraną problematykę wielopłaszczyznowo, próbując symultaniczne spoglądać na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. Począwszy od próby zrozumienia subtelnego aktu jakim jest doświadczenie przestrzeni przez ludzkie ciało i umysł, przez optykę i zjawiska złudzeń optycznych, po tajemniczy wpływ barw i ich saturacji na nasze samopoczucie. Wszystkie analizowane obszary tematyczne autorka próbuje świadomie włączyć do swojej myśli projektowej, gdzie zyskują rzeczywistą formę za sprawą rzetelnie wykonanej makiety i profesjonalnych wizualizacji. W części praktycznej dyplomu naszą uwagę zwracają wyszukane zestawienia barwne, wyczucie rytmu i przestrzeni w projektowanym wnętrzu, oraz pomysłowe wykorzystanie nowych technologii. Umiejętne połączenie wszystkich tych walorów w harmonijną całość sprawiło, że powstał oryginalny i wysublimowany estetycznie projekt, zawierający nowatorskie rozwiązania uwzględniające mechanizmy percepcyjne użytkownika.

Praca magisterska
wykonana pod kierunkiem
dr Rocha Forowicza