Adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej na przykładzie budynku Hartowni Stoczni Gdańskiej ul. Narzędziowców 50A

Dyplomy