Chmura Edukacyjna

Chmura Edukacyjna

Chmura Edukacyjna powstała w ramach projektu e-usługi w WSEiZ. Architektura systemu oparta jest o opensource’owe rozwiązanie owncloud. Na potrzeby projektu wykonano integrację z systemem dziekanatowym Uczelni.

Założeniem podstawowym projektu jest stworzenie studentom i wykładowcom łatwo udostępnialnej przestrzeni do wymiany materiałów dydaktycznych i prac. Jednak projekt może być wykorzystywany też w kierunku stworzenia dla potrzeb dydaktyki chmury obliczeniowej.

Dział Obsługi Informatycznej WSEiZ zakłada, że na potrzeby dydaktyki można uruchomić na platformie maszynę wirtualną, lub kontener do obliczeń. E-Usuga Chmura Edukacyjna posiada przygotowane w tym celu środowisko PROXMOX oparte o system DEBIAN. Potrzebę taką należy zgłosić do Działu Obsługi Informatycznej WSEiZ

Dostęp on-line do usługi Chmura Edukacyjna: chmurka.wseiz.pl

Dokumentacja wspólna usługi Chmura Edukacyjna