Aktualności dla kadry

Aktualności

Szanowni Państwo,

pracowników uczelni, którzy ukończyli lub ukończą w roku 2022 czterdziesty rok życia i do tej pory nie wykonali jeszcze finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia tzw. programu badań 40+ serdecznie zapraszamy do jego wykonania w placówkach CenterMed Warszawa.

Program realizowany jest na podstawie skierowania, które każdy z Państwa może wygenerować samodzielnie po wypełnieniu ankiety zdrowotnej za pośrednictwem IKP (Indywidualnego konta Zdrowotnego ) na stronie <href=”https://pacjent.gov.pl/” target=”_blank”> pacjent.gov.pl.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad programu i zapisu znajdziecie Państwo na stronie <href=”https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus” target=”_blank”> Jakie badania w programie Profilaktyka 40 PLUS | Pacjent

Konsultanci CenterMed mogą również pomóc Państwu w wypełnieniu ankiety oraz wygenerowaniu skierowania po zgłoszeniu chęci wykonania badań pod numerem zgłoszeniowym 22 592 48 53.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie mogą uzyskać legitymację służbową nauczyciela akademickiego.

W celu uzyskania legitymacji nauczyciel przekazuje do Działu Kadr:
1. wniosek o wystawienie legitymacji (wzór w załączeniu);
2. aktualną kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332). Fotografia w wersji elektronicznej powinna być w formacie JPG i o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Za każdorazowe wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji lub duplikatu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 25 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Na wniosek nauczyciela, opłata może być potrącona z wynagrodzenia za pracę.

W przypadku wnoszenia opłaty za wydanie legitymacji na rachunek bankowy, nauczyciel akademicki do wniosku dołącza dowód wpłaty.

17 lutego w naszej Uczelni rozpoczynamy bezpłatne konsultacje psychologiczne dla wszystkich chętnych. Będą się one odbywały raz w miesiącu, w lutym w trzeci czwartek, a od kwietnia do czerwca w ostatnie czwartki.

Kontaktować się z psychologiem można w sprawie każdego problemu natury psychologicznej – stany depresyjne, niska samoocena, problemy ze stresem, problemy w relacjach z bliskimi osobami, trudności z integracją w grupie itp.

Psychologiem, z którym współpracujemy jest Pani mgr Edyta Leszczyńska – psycholog i psychoterapeuta, bardzo ceniona przez pacjentów.

Chcąc zapewnić komfort polegający na pewności, że skorzystają ze spotkania i nie będą musieli np. czekać w kolejce, prowadzimy na każdy termin zapisy.
Jeśli ktoś chce więc skorzystać z takiej pomocy, prosimy o krótką wiadomość na adres ewa.wisniewska@wseiz.pl. Każdy otrzyma informację zwrotną, czy dana godzina jest dostępna oraz informacje nt. miejsca. W razie wielu chętnych na dany dzień o tym, kto skorzysta z konsultacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przed dokonaniem zapisu oraz skorzystaniem z konsultacji, prosimy o zapoznanie się z zasadami spotkań.

Dyżury od listopada prowadzi Pani Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz, psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, specjalistka psychoterapii uzależnień, mediatorka.

Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii organizuje w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2023 r. VI Forum Budowlane – Budownictwo zrównoważone. Jest to już szósta edycja tego przedsięwzięcia. W swoich poprzednich odsłonach Forum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród środowiska inżynierskiego z całego kraju, jak i podmiotów gospodarczych, które swoją obecnością uatrakcyjniły obrady.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną:

  • Konferencja naukowo-techniczna „Wyzwania współczesnego budownictwa”,
  • Konferencja „Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie”,
  • Regaty żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB oraz
  • Wydarzenia integracyjno-promocyjne.

Więcej informacji https://www.forum-budownictwo.com/