Przeniesienie z innych uczelni

Przeniesienie z innych uczelni

Rekrutacja

Rekrutacja
Jeżeli masz ukończone studia na innym kierunku, chcesz zmienić kierunek studiów, chcesz wznowić naukę po latach lub rozpocząć równoległy kierunek:

prześlij podanie do Dziekana z dopiskiem „Różnice programowe”, na adres: rekrutacja@wseiz.pl

do podania załącz:

  • dokument potwierdzający przebieg studiów, wydany przez uczelnię, z której chcesz się przenieść
  • dokument powinien zawierać liczbę godzin realizowanych przedmiotów, punktów ECTS, oceny tj. karta przebiegu studiów, uwierzytelniona przez uczelnię, z której się przenosisz)
  • dokumenty muszą być czytelne i przesłane w jednym pliku
  • oryginały dokumentów powinny być przedłożone podczas zapisu na studia

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, jeżeli zaakceptujesz warunki określone przez Dziekana, powinieneś zgłosić się do Rektoratu, aby zakończyć procedurę rekrutacyjną i zapisać się na studia.

Co zyskujesz?

Nie płacisz za procedurę rozpatrywania podania o przyjęcie z różnicami programowymi

Płacisz jedynie za różnice programowe do semestru, na który jesteś przyjęty, a następnie czesne w bieżącym roku akademickim

Nie musisz powtarzać przedmiotów, które zaliczyłeś (na ocenę pozytywną lub „zal”) na innej uczelni, a które są zbieżne z programem studiów danego kierunku w WSEiZ, do semestru, na który jesteś przyjęty (na pozostałych semestrach o uznaniu oceny decyduje prowadzący zajęcia)

Oszczędzasz czas