Środowisko i zdrowie w Unii Europejskiej. 
Zdrowie środowiskowe

Środowisko i zdrowie w Unii Europejskiej. 
Zdrowie środowiskowe

O publikacji

O publikacji


Autor:
Ewa Marchwińska-Wyrwał, Monika Madej, Monika Rusin

Wyd.: 2011

 

Zdrowie środowiskowe jest dziedziną stosunkowo młodą, interdyscyplinarną oraz rozwijającą się w Polsce w sposób wyjątkowo prężny, co wobec dużego zainteresowania tą problematyką generuje potrzebę opracowań monograficznych z tego zakresu.

Niniejsza monografia stanowi próbę przedstawienia zagadnień z zakresu zdrowia środowiskowego  w sposób zwięzły oraz przystępny. Jest ona skierowana zarówno do studentów zdrowia publicznego, jak i innych osób zajmujących się zawodowo tą dziedziną wiedzy. Tekst opracowania podzielono na 12 rozdziałów, w których przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia środowiskowego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rozdział 2, w którym zaprezentowano działania naukowe, praktyczne i legislacyjne Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych (jak np. WHO) w zakresie zdrowia środowiskowego w kontekście zarówno historycznym, jak i bieżących aktywności. Przedstawiono w sposób chronologiczny podjętych działań z zakresu polityki zdrowotnej, dotyczących zdrowia środowiskowego z ich celami oraz krótką charakterystyką. Rozdział zawiera najbardziej aktualne informacje, dotyczące tzw. Deklaracji z Parmy, zaprezentowanej w 2010 roku na V Konferencji Ministerialnej ds. Środowiska i Zdrowia, czy aktualny Plan Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia Dzieci – CEHAPE. W piśmiennictwie polskim wobec braku jakichkolwiek pozycji książkowych stanowi to unikalną próbę spojrzenia na zagadnienia z zakresu zdrowia środowiskowego w aspekcie polityki zdrowotnej prowadzonej  przez Unię Europejską oraz inne organizacje międzynarodowe.

W następnej części monografii jest przedstawienie istniejących w ramach Unii Europejskiej grup roboczych oraz komitetów naukowych, zajmujących się problematyką zdrowia środowiskowego, z uwzględnieniem grup, ukierunkowanych na nowe zagrożenia zdrowia, jak np. nanocząstki.
W kolejnych rozdziałach zaprezentowano definicje zdrowia środowiskowego oraz wskazano najważniejsze zagrożenia zdrowia, związane ze środowiskiem. W monografii uwzględniono ponadto najbardziej bieżące zagadnienie zdrowia środowiskowego dzieci. Podano ponadto podstawowe pojęcia i zagadnienia z  zakresu toksykologii środowiskowej, opisujące drogi narażenia organizmu ludzkiego na czynniki środowiskowe lub ocenę narażenia przy zastosowaniu biomarkerów. Omówiono także ocenę wpływu na zdrowie przy zastosowaniu nowoczesnej metodologii tzw. HIA – „Health Impact Assessment” w terminologii angielskiej oraz z zastosowaniem mierników stanu zdrowia populacji. Na końcu monografii zamieszczono, słowniczek, zawierający krótkie wyjaśnienie podstawowych terminów z zakresu zdrowia środowiskowego z podaniem ich angielskiego, oryginalnego brzmienia.

Podsumowując monografia „Środowisko i zdrowie w Unii Europejskiej. Zdrowie środowiskowe” stanowi unikalną pozycję książkową z zakresu zdrowia środowiskowego, która jako kompendium wiedzy z tego zakresu może być wykorzystywana przez studentów zdrowia publicznego oraz inne osoby, zajmujące się zawodowo problematyką zdrowia środowiskowego i zdrowia publicznego.