Laboratorium 
podstaw elektrotechniki i elektroniki

Laboratorium 
podstaw elektrotechniki i elektroniki

O publikacji

O publikacji


Autor:
Włodzimierz Przyborowski

Wyd.: 2002

 

Skrypt pt. „Laboratorium podstaw elektrotechniki i elektroniki” przeznaczony jest dla studentów kierunków nietechnicznych. zawiera objaśnienia do ćwiczeń laboratoryjnych, stosowanej aparatury i układów pomiarowych urządzeń oraz przyrządów elektrycznych i elektrotechnicznych.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw wybranych zagadnień elektrotechniki i elektroniki na kierunkach nietechnicznych jest zapoznanie studentów ze stroną doświadczalną zjawisk fizykalnych zachodzących w układach i urządzeniach elektrycznych oraz przyrządach i układach elektronicznych. ważne jest także nauczenie podstaw techniki pomiarowej.

Ogólnopoznawczym zadaniem tych ćwiczeń jest zapoznanie słuchaczy z metodami i technikami wyznaczania charakterystyk badanych przyrządów i urządzeń, jak również analizą tych charakterystyk dla różnych warunków pomiaru lub różnych stanów pracy urządzeń. Poza praktycznymi walorami tych ćwiczeń należy podkreślić niewątpliwie walory metodyczne i ogólnotechniczne. Nabycie bowiem pewnych umiejętności eksperymentalnego wyznaczania i graficznego sporządzania charakterystyk urządzeń oraz analizy tych wykresów, stanowi doskonałą wprawę w podnoszeniu umiejętności formułowania i analizy problemów o mniejszych rygorach formalnychi fizykalnych.