Uczelnia Liderów 2016

Certyfikat

Szczegóły

Szczegóły

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania znalazła się w prestiżowym gronie 30 instytucji, które otrzymały certyfikat „Uczelnia Liderów”. Certyfikatem wyróżnione zostały uczelnie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy. Akredytowane w ramach programu „Uczelnia Liderów” szkoły wyższe wyróżniają się ponadto innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej oraz wysoką jakością kształcenia. Z rąk Grażyny Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji oraz prof. dr. hab. Piotra Wilczka z Uniwersytetu Warszawskiego wyróżnienie w imieniu WSEiZ odebrała JM Rektor doc. dr Monika Madej. Uroczystość odbyła się w dniu 5 lipca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.