TOP 10 FOR THE FUTURE 2020

TOP

Ranking

Szczegóły

Szczegóły

Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zdobył WYRÓŻNIENIE w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE, przygotowanym przez miesięcznik „Builder”. Oparty na aktywności studentów w Dniach Młodego Architekta i Dniach Młodego Inżyniera, wykładach mistrzów, warsztatach BIM oraz praktykach na placach budów w ramach case study, a także udziału w konkursach KDMA i KDMI program „Builder for the Future” jest wsparciem dla młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji.