Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2020

Innowacyjność

Konkurs

Szczegóły

Szczegóły

W organizowanym po raz dziesiąty konkursie na „Najbardziej innowacyjną
i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” Akademickie Centrum Informacyjne ponownie nagrodziło WSEiZ tym prestiżowym certyfikatem. Oceniano w nim stopień wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii
i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.