LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Certyfikat

Szczegóły

Szczegóły

Certyfikat jest przyznawany kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez komisję ekspercką w danej edycji programu. Kierunek Mechanika i budowa maszyn otrzymał maksymalną liczbę punktów.