Współczesne metody akumulacji energii stosowane w budownictwie

Kurs
Typ zajęć online
Długość kursu 50 godzin wykładowych
Język polski, angielski
Koszt 1500 zł

Kierownik kursu: Prof. dr hab. inż. Roman Domański

Program kursu

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące procesów konwersji energii i jej magazynowania

Źródła energii w budownictwie

Bilanse energetyczne i egzergetyczne, układy zamknięte i otwarte

Sprawność procesów konwersji energii

Miejsce magazynowania energii w łańcuch przemian energetycznych. Podstawowe parametry procesów akumulacji energii

Metody i możliwości akumulacji energii w różnych formach ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa

Magazynowanie energii mechanicznej – koła zamachowe, parametry i możliwości stosowania

Magazynowanie energii w układach ze sprężonym gazem. Układy magazynujące dla siłowni szczytowych. Broń pneumatyczna, transport, poczta pneumatyczna. Zastosowanie sprężonego powietrza w przemyśle i zakładach naprawczych

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe i zasobniki wody jako akumulatory energii

Akumulacja energii na sposób ciepła i chłodu (akumulacja energii wewnętrznej). Układy nisko i wysokotemperaturowe akumulacja energii przy wykorzystaniu ciepła właściwego, przemian fazowych (w tym materiałów PCM do akumulacji energii) oraz hydratach i zeolitach. PCM w budownictwie

Magazynowanie krótko i długoterminowe w budownictwie

Rola pomp ciepła w procesach akumulacji energii

Produkcja paliw jako metoda akumulacji energii

Magazynowanie energii odnawialnej w tym słonecznej w budownictwie. Układy pasywne i aktywne

Magazynowanie energii elektrycznej: baterie I i II rodzaju, kondensatory i superkondensatory. Koła zamachowe jako magazyny energii elektrycznej

Układy z ogniwami paliwowymi jako systemy do konwersji i akumulacji energii

Akumulacja i przechowywanie wodoru jako nośnika energii

Odwracalne reakcje chemiczne, Thermochemical Pipelines

Akumulacja energii w gruncie i gorących skałach

Przykłady układów do akumulacji energii w różnych formach w budownictwie. Magazyny hybrydowe. Parametry pracy zakresy stosowania

Magazynowanie energii jako niezbędny element bezpieczeństwa energetycznego

Podsumowanie – gęstości energii akumulowanej, znaczenie akumulacji energii w zwiększeniu sprawności procesów konwersji energii, racjonalizacji jej zużycia i zmniejszeniu zagrożeń ekologicznych. Magazynowanie energii jako element „smart house” i element transformacji energetycznej