Transformacja energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne

Kurs
Typ zajęć online
Długość kursu 60 godzin wykładowych
Język polski, angielski
Koszt 1500 zł

Kierownik kursu: Prof. dr hab. inż. Roman Domański

Program kursu

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego

Zasoby energetyczne Świata – paliwa kopalne, jądrowe miejsce odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata

Wybrane scenariusze energetyczne – Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i Światowej Rady Energetycznej (WEC), bP, DOE (Departamentu Energii USA), Komisji Europejskiej

Kierunki transformacji energetycznej z punktu widzenia paliw pierwotnych i możliwości technicznych, cele transformacji energetycznej krótko i długofalowe

Sprawność procesów konwersji energii

Bezpieczeństwo energetyczne, redukcja emisji gazów cieplarnianych i konieczność ochrony środowiska, jako główne zdania transformacji energetycznej

Źródła odnawialne – słońce, grawitacja, geotermia. Słońce jako źródło energii, konwersja energii promieniowania słonecznego. Układy fotowoltaiczne – perspektywy ich rozwoju. Siłownie słoneczne. Piece słoneczne. Słoneczne systemy grzewcze. Procesy fotosyntezy, produkcja biomasy i biopaliw. Plantacje energetyczne, zagadnienia współspalania

Energetyka wiatrowa, historia rozwoju, typy siłowni wiatrowych, układy do pracy on grid i off grid, Stosowane rozwiązania generatorów dla siłowni wiatrowych. Współpraca siłowni wiatrowych z systemem energetycznym

Znaczenie energetyki jądrowej w transformacji energetycznej. Małe reaktory modularne. Mobilne źródła energii jądrowej, mini reaktory jądrowe. Baterie jądrowe. Napędy jądrowe. Bezpieczeństwo jądrowe

Geotermia – systemy geotermalne, perspektywiczne technologie „hot dry rock”. Geotermia w Polsce, przykłady schematów układów geotermalnych

Wodór jako nośnik energii, produkcja wodoru z wykorzystaniem źródeł odnawialnych i źródeł jądrowych. Transport i akumulacja wodoru

Pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła ich stosowanie. Rola w transformacji energetycznej

Hydroenergetyka w Polsce i na Świecie, małe siłownie wodne

Podstawy akumulacji energii jako procesu zwiększającego bezpieczeństwo energetyczne. Akumulacja energii w różnych formach

Ogniwa paliwowe, stan obecny, perspektywy

Hybrydowe układy zasilania w energię. Wyspy energetyczne

Zagrożenia wynikające z transformacji energetycznej, zasoby materiałów

Bezpieczeństwo energetyczne sieci przesyłowych

Perspektywiczne technologie energetyczne w tym fuzja jądrowa i układy MHD

Polityka, a bezpieczeństwo energetyczne – otwarta dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym