Projektowanie parametryczne - kursy DYNAMO

Kursy

Projektowanie parametryczne, będące ewolucją tradycyjnych metod projektowania, otwiera przed architektami nowe horyzonty twórcze i technologiczne. Ta nowoczesna metoda pozwala na tworzenie bardziej złożonych i dynamicznych form, które byłyby trudne do osiągnięcia przy użyciu klasycznych technik. Dzięki wykorzystaniu algorytmów, projektant jest w stanie manipulować ogromnymi zestawami danych, co przekłada się na większą precyzję i kontrolę nad projektem.

Opis

Architekci korzystający z projektowania parametrycznego mogą łatwiej dostosować swoje projekty do specyficznych wymagań klienta lub unikalnych warunków lokalnych. Elastyczność ta jest możliwa dzięki możliwości szybkiego modyfikowania parametrów projektowych, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi wariantami bez konieczności tworzenia każdego projektu od podstaw.

 

Projektowanie parametryczne otwiera przed architektami możliwości twórcze, które wcześniej były nieosiągalne. Pozwala na eksplorację nowych form i przestrzeni, tworząc projekty, które są nie tylko funkcjonalne, ale również mają wyjątkową wartość estetyczną. To wszystko sprawia, że znajomość projektowania parametrycznego jest niezbędna dla każdego architekta, który chce iść z duchem czasu i wykorzystywać najnowsze technologie w swojej praktyce projektowej. Przygotowane kursy pozwalają zgłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z zagadnieniem projektowania parametrycznego. Kursy związane są ze środowiskiem programu Autodesk Revit oraz narzędzia do programowania wizualnego Dynamo.

Czym jest DYNAMO?

Dynamo jest to dostępne w Revicie narzędzie – środowisko programowania wizualnego. Programowanie wizualne jest formą kodowania, która w przeciwieństwie do programowania tekstowego, nie wymaga kompilacji kodu ani znajomości tekstowego języka programowania (takiego jak C++ lub Python). Zamiast tego wykorzystuje interfejs wizualny, w którym użytkownik łączy małe węzły wstępnie zdefiniowanej funkcjonalności. Razem te węzły tworzą większą sieć funkcjonalności, która może osiągać złożone cele. To podejście jest łatwiejsze do nauczenia i sprawia, że zadania wcześniej zarezerwowane dla ekspertów kodujących są dostępne dla wszystkich. Oprócz wersji zintegrowanej z Revitem istnieje wersja samodzielna dostępna jako open-source. Dynamo współpracuje także z innymi programami: Robot, Alias, Formit, Tekla i in.

Dynamo pozwala rozszerzyć możliwości Revita o nowe funkcje: automatyzować tworzenie modelu i dokumentacji, analizy, środowiskowe i konstrukcyjne, modelowanie wariantowe poprzez Generative Design, a także optymalizację.

Dla kogo przeznaczone są kursy?

  • Architekci, konstruktorzy i inni zajmujący się, lub interesujący się technologia BIM, oraz studenci tych kierunków.
  • Dla studentów bonusem będzie autoryzowany certyfikat Autodesk.

W każdym module jest krótkie podstawowe wprowadzenie i zajęcia praktyczne z programowania – wykonanie kilku programów.

Wymagania: Podstawy modelowania Revit. Do wyższych stopni znajomość co najmniej średnia.

Zalecany własny komputer. W trakcie kursu organizuje się własne środowisko pracy w Dynamo (alternatywnie zalecane jest własne konto na komputerze np. biurowym).