Menadżer projektów inwestycyjnych - dotacje na obiekty zabytkowe

Kurs

Program kursu obejmuje zarówno zarządzanie projektami inwestycyjnymi, jak i aspekty związane z dotacjami. Kurs jest odpowiedzią jak uzyskać dotacje na renowacje zabytków. Kurs zawiera przykłady i studia przypadków, analizę rzeczywistych przypadków uzyskiwania i zarządzania dotacjami na obiekty zabytkowe. Kurs łączy zarządzanie projektami inwestycyjnymi z aspektami finansowania i ochrony zabytków.

Długość kursu 110 godzin
Język polski
Koszt 3500 zł

Kierownik kursu: mgr inż. Piotr Kalbarczyk

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących specjalizować się w zarządzaniu inwestycjami oraz pozyskiwaniu dotacji na renowację i konserwację zabytków. Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności menadżerskich w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego.

Do kogo?

Kierowników wydziałów w urzędach, którzy zyskają wiedzę, która pomoże im lepiej zarządzać projektami inwestycyjnymi w zabytki, od planowania po realizację i rozliczenie

Architektów, którym kurs dostarczy dodatkowe kompetencje w zakresie projektowania i realizacji prac renowacyjnych oraz zrozumienie finansowania i pozyskiwania dotacji

Urzędników (różnego szczebla), którzy poznają procesy związane z inwestycjami i dotacjami na obiekty zabytkowe. Zdobyta wiedza będzie przydatna w codziennej pracy, szczególnie w działach zajmujących się ochroną zabytków, planowaniem przestrzennym czy pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych

Inwestorów, którzy dowiedzą się, jak skutecznie inwestować w obiekty zabytkowe, jakie są dostępne źródła finansowania oraz jakie procedury trzeba spełnić, aby pozyskać dotacje i prawidłowo je rozliczyć

Cel

Kurs pozwoli na:

  • Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze zabytków.
  • Rozwinięcie kompetencji w pozyskiwaniu i zarządzaniu dotacjami.
  • Możliwość nawiązania kontaktów zawodowych z ekspertami i specjalistami z branży.

Kurs przygotuje uczestników do pozyskiwania dotacji na zabytki na przykładach uzyskanych dotacji w minionym roku.

Program kursu obejmuje następujące moduły:

Wprowadzenie do zarządzania projektami inwestycyjnymi w obiektach zabytkowych

Proces pozyskiwania dotacji: od aplikacji po realizację projektu

Prawo ochrony zabytków: przepisy krajowe i unijne

Finansowanie i budżetowanie projektów

Metody konserwacji i renowacji zabytków

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych

Marketing i promocja projektów zabytkowych

Studium przypadku: analiza udanych projektów

Ćwiczenia projektowe – przygotowanie koncepcji bazowej

Nauka rysunku odręcznego – wyczucie architektury, przygotowanie do współpracy z architektami i zarządzania zespołem w trybie współczesnej ikonografii