Masterclass: zarządzanie pracownią projektową

Kurs

Z praktyki architekta: jak odnieść sukces rynkowy, dobrze zarabiać i nie popełniać błędów?

Typ zajęć kurs online
Długość kursu 1 semestr, 72 godziny dydaktyczne
Okres trwania październik 2024 – styczeń 2025: 12 dni zajęć po 6 godzin
Koszt 1500 zł

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do absolwentów Wydziału Architektury i innych osób zainteresowanych prowadzeniem własnej pracowni projektowej (inżynierowie, architekci wnętrz itp.).

 

Dlaczego? Po co?

Programy studiów architektonicznych na polskich uczelniach są intensywne i brak już w nich miejsca na naukę spraw praktycznego zarządzania własną pracownią projektową. Dotąd absolwenci uczyli się biznesu często metodą prób i błędów, z tych drugich wyciągając naukę. WSEiZ chce wyjść naprzeciw potrzeb osób mających zamiar rozpocząć działalność na własny rachunek, już stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu pracownią projektową czy tych, którzy prowadzą już swoją firmę, ale chcą się rozwijać i podnosić poziom usług. Swoje doświadczenia przekazywać im będą najbardziej doświadczeni architekci na rynku. Inwestycja w kurs i wiedzę o praktycznym zarządzaniu swoim biznesem zwróci się wielokrotnie, podniesie opłacalność biznesu i ograniczy jego ryzyka.

Cel kursu

Po zakończeniu kursu absolwent będzie miał wiedzę i uzyska umiejętności dla założenia i prowadzenia własnej pracowni projektowej, kompetencje dla realizacji standardowych czynności w jej prowadzeniu oraz zapozna się z zagrożeniami działalności gospodarczej oraz sposobami na ich unikanie.

Kadra

Kierownik kursu: dr inż. arch. Piotr Żabicki

Kadra wykładowa: zajęcia prowadzone będą przez właścicieli i architektów – managerów z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych pracowni projektowych.

Program kursu

Rynek usług architektonicznych

Zakładanie firmy

Biznesplan

Metody pozyskiwania klientów i zleceń

Prace podstawowe i dodatkowe architekta

Wycena prac

Zamówienia publiczne

Negocjacje z klientem

Umowa z klientem

Harmonogram projektu

Współpraca z podwykonawcami

Prawo budowlane i procedury administracyjne

Prawo. Warunki techniczne projektowania

Prawo. Zakres i forma projektu

Współpraca z inwestorem

Współpraca z wykonawcą robót budowlanych

Standaryzacja procesów w pracowni projektowych

Ubezpieczenie

HR: zarządzanie zasobami ludzkimi w pracowni

Retoryka i prezentacje

Koniec budowy

Prawo autorskie

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.