Akademickie Kursy Kompetencyjne

Akademickie Kursy Kompetencyjne

SEMESTR ZIMOWY

Programy kursów

Opłaty

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Wpisowe Opłata za zajęcia
50 zł 130 zł
50 zł 310 zł
50 zł 310 zł
50 zł 190 zł
50 zł 200 zł
50 zł 130 zł
50 zł 400 zł
50 zł 490 zł
50 zł 270 zł
50 zł 330 zł
50 zł 80 zł
50 zł 80 zł
50 zł 260 zł
50 zł 200 zł
50 zł 80 zł
50 zł 350 zł
50 zł 300 zł
50 zł 80 zł
50 zł 160 zł
50 zł 190 zł
50 zł 200 zł
50 zł 80 zł
50 zł 80 zł
50 zł 370 zł
50 zł 230 zł
50 zł 160 zł
50 zł 120 zł
50 zł 270 zł
50 zł 80 zł
50 zł 330 zł
50 zł 310 zł
50 zł 190 zł
50 zł 200 zł
50 zł 160 zł
50 zł 230 zł
50 zł 80 zł
50 zł 430 zł
50 zł 80 zł
50 zł 740 zł
50 zł 280 zł
50 zł 300 zł
50 zł 200 zł
50 zł 310 zł
50 zł 200 zł
50 zł 310 zł
50 zł 200 zł
50 zł 300 zł
>50 zł >300 zł