Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku angielskim

Kursy przygotowawcze

Zasady uczestnictwa

Kurs przygotowuje uczestników do podjęcia studiów w języku angielskim na polskich uczelniach. W kursie może uczestniczyć każdy niezależnie od wieku oraz poziomu znajomości języka angielskiego.

Cel i program nauczania

Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do osiągnięcia poziomu zaawansowania B2/C1, pozwalającego na podjęcie studiów w języku angielskim. Program nauczania w ramach kursu jest ukierunkowany na uzyskanie przez słuchacza ogólnych umiejętności językowych, takich jak: mówienie, pisanie, poprawność gramatyczna, rozwiązywanie testów ze słuchu. W ramach kursu przewidziane są także ciekawe wykłady z historii i kultury polskiej oraz atrakcyjne wycieczki po Warszawie i okolicach.

Przed kursem

Dokładnie sprawdzamy poziom znajomości języka angielskiego każdego, kto chce uczestniczyć w kursach przed jego rozpoczęciem. Wyniki egzaminów pozwalają na podzielenie kursantów na grupy według ich rzeczywistego poziomu znajomości języka.

Przebieg kursu

  • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, po 4-5 godzin dziennie (750 lub 900 godzin wykładowych rocznie).
  • Wszyscy uczestnicy w ramach kursu przygotowawczego oprócz zajęć z lektorami języka angielskiego, biorą udział w zajęciach z native speakerem, który posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz w naturalny sposób przekazuje wiedzę z zakresu poprawnej wymowy, wzbogacając słownictwo nie tylko o to używane w literaturze klasycznej, ale także w mowie nieformalnej.
  • Dla dodatkowej efektywności nauczania każda grupa językowa ma w ciągu jednego dnia zajęcia z kilkoma lektorami. Jak pokazuje praktyka, technika ta jest skuteczna i pozytywnie wpływa na poziom motywacji kursantów. Koordynacją lektorów rocznego oraz semestralnego kursu języka angielskiego zajmuje się opiekun metodyczny. Monitoruje on jakość nauczania i realizację zaplanowanego programu językowego.
  • Co miesiąc uczestnicy kursu przystępują do testu sprawdzającego postępy w nauce. Natomiast po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy muszą zdać wewnętrzny egzamin ze znajomości języka angielskiego. Na bazie uzyskanych wyników oraz obecności, każdy uczestnik kursu uzyskuje certyfikat z odpowiednim poziomem znajomości języka angielskiego.

Minimalna grupa

Warunkiem rozpoczęcia się kurs jest przyjęcie co najmniej 8 uczestników.

Cena kursów dla kandytatów z państw UE i wymienionych poniżej [WNP]* - rok akademicki 23/24

Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
150 € 2500 €
Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
150 € 3000 €

Cena kursów dla kandydatów z Turcji i państw z poza UE - rok akademicki 23/24

Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
150 € 2900 €
Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
150 € 3500 €

*Ceny dotyczą kandydatów pochodzących z: państw Unii Europejskiej, państw bałkańskich, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Mongolii, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu.