Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku angielskim

Kursy przygotowawcze

Zasady uczestnictwa

Kurs przygotowuje uczestników do podjęcia studiów w języku angielskim na polskich uczelniach. W kursie może uczestniczyć każdy niezależnie od wieku oraz poziomu znajomości języka angielskiego.

Cel i program nauczania

Głównym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do osiągnięcia poziomu zaawansowania B2/C1, pozwalającego na podjęcie studiów w języku angielskim. Program nauczania w ramach kursu jest ukierunkowany na uzyskanie przez słuchacza ogólnych umiejętności językowych, takich jak: mówienie, pisanie, poprawność gramatyczna, rozwiązywanie testów ze słuchu. W ramach kursu przewidziane są także ciekawe wykłady z historii i kultury polskiej oraz atrakcyjne wycieczki po Warszawie i okolicach.

Przed kursem

Dokładnie sprawdzamy poziom znajomości języka angielskiego każdego, kto chce uczestniczyć w kursach przed jego rozpoczęciem. Wyniki egzaminów pozwalają na podzielenie kursantów na grupy według ich rzeczywistego poziomu znajomości języka.

Przebieg kursu

  • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, po 4-5 godzin dziennie (600 godzin wykładowych rocznie).
  • Wszyscy uczestnicy w ramach kursu przygotowawczego oprócz zajęć z lektorami języka angielskiego, biorą udział w zajęciach z native speakerem, który posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz w naturalny sposób przekazuje wiedzę z zakresu poprawnej wymowy, wzbogacając słownictwo nie tylko o to używane w literaturze klasycznej, ale także w mowie nieformalnej.
  • Dla dodatkowej efektywności nauczania każda grupa językowa ma w ciągu jednego dnia zajęcia z kilkoma lektorami. Jak pokazuje praktyka, technika ta jest skuteczna i pozytywnie wpływa na poziom motywacji kursantów. Koordynacją lektorów rocznego oraz semestralnego kursu języka angielskiego zajmuje się opiekun metodyczny. Monitoruje on jakość nauczania i realizację zaplanowanego programu językowego.
  • Co miesiąc uczestnicy kursu przystępują do testu sprawdzającego postępy w nauce. Natomiast po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy muszą zdać wewnętrzny egzamin ze znajomości języka angielskiego. Na bazie uzyskanych wyników oraz obecności, każdy uczestnik kursu uzyskuje certyfikat z odpowiednim poziomem znajomości języka angielskiego.

Informacje o kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku angielskim

600
3240 EUR/
PROMOCJA 2280 EUR*
+ 55 EUR zaproszenie
od 0 do B2/C1
8 osób

 

300
1620 EUR/
PROMOCJA 1140 EUR*
+ 55 EUR zaproszenie
od 0 do B2/C1
8 osób

 

300
1620 EUR/
PROMOCJA 1140 EUR*
+ 55 EUR zaproszenie
od 0 do B2/C1
8 osób

 

*PROMOCJA dotyczy kandydatów pochodzących z następujących państw: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Ukraina, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan.