FOUNDATION YEAR

FOUNDATION YEAR

Foundation Year to dwusemestralny kurs wprowadzający na studia wyższe. Jest to forma wejścia na studia, która ułatwia późniejszą naukę
i pomaga w zaaklimatyzowaniu się w Polsce.

 

Zasady uczestnictwa

Program skierowany jest do kandydatów z zagranicy, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim w WSEiZ, jednak ze względu na niewystarczający poziom znajomości tego języka, nie mogą odbywać bezpośrednio pierwszego roku studiów. Kandydaci tacy muszą najpierw aplikować na studia i ukończyć Foundation Year, a następnie realizować studia pierwszego roku.

Po pomyślnym ukończeniu kursu Foundation Year uczestnicy realizują wybrany kierunek studiów. Dokumenty aplikacyjne są oceniane jednorazowo podczas przyjmowania na Foundation Year.

Cel i program nauczania

Celem programu jest przygotowanie studentów zagranicznych do podjęcia studiów w języku angielskim na wybranym kierunku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Kurs Foundation Year zapewnia program nauczania mający na celu osiągnięcie poziomu znajomości języka angielskiego, niezbędnego do odbycia  studiów prowadzonych w języku angielskim w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg kursu

Kursy języka angielskiego: intensywne zajęcia z języka angielskiego mające na celu osiągnięcie poziomu co najmniej B1. Całkowita liczba godzin: 750 lub 900, w zależności od wybranego czasu trwania.

Język polski i kultura: podstawowa języka polskiego dla obcokrajowców. Wprowadzenie do kultury polskiej. Zajęcia: 2 godziny tygodniowo.

Przedmioty specjalistyczne: matematyka, wprowadzenie do inżynierii, wprowadzenie do technologii informatycznych, angielski dla inżynierów. Zajęcia: 3 godziny tygodniowo.

Życie akademickie  i umiejętności miękkie: rozumienie zasad i funkcjonowania życia akademickiego, umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności komunikacji społecznej, budowanie pewności siebie.

Wykłady: możliwość udziału w wykładach programowych jako wolny słuchacz.

Czas trwania:

  • 14.10.2024 – 22.05.2025 (2 semestry – 750 godzin)
  • 14.10.2024 – 30.06.2025 (2 semestry – 900 godzin)

Minimalna grupa

Warunkiem rozpoczęcia się kurs jest przyjęcie co najmniej 15 uczestników.

Cena Foundation Year dla kandytatów - rok akademicki 24/25

Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
200 € 2900 €
Opłata administracyjna
(opłata jednorazowa)
Cena
(opłata za rok)
200 € 3500 €