Microsoft Teams

Microsoft Teams

FAQ

Microsoft Teams jest częścią pakietu Office365 dla Uczelni. Aby móc organizować / brać udział w zajęciach przygotowanych w WSEiZ zarówno student, jak i nauczyciel muszą posiadać uczelnie konto w Office365, które przypisane jest do adresu e-mail w formie imie.nazwisko@wseiz.edu.pl

  • Logujemy się tu:
  • Twoim loginem jest imie.nazwisko@wseiz.edu.pl (bez polskich znaków).
  • Twoje hasło zostało przesłane Ci przez Dział Obsługi Informatycznej WSEiZ.
  • Z menu po lewej wybieramy aplikację MS TEAMS

Można korzystać z aplikacji MS TEAMS przez przeglądarkę, jednak najwygodniej jest zainstalować aplikację, którą można pobrać tu:
MICROSOFT TEAMS

Prowadzące w WSEiZ zajęcia, Panie Marta Skierniewska i Katarzyna Skroban przygotowały dla Państwa instrukcję planowania i prowadzenia zajęć.

Prowadzące w WSEiZ zajęcia, Panie Marta Skierniewska i Katarzyna Skroban przygotowały dla Państwa instrukcję komunikacji ze studentami.