XII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu

XII Międzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacjipojazdów mechanicznych
POJAZDY 2015

Warszawa,15-17 czerwca 2015 r.

ORGANIZATORZY:
Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Wydziału Mechanicznego WAT
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

WSPÓŁPRACA:
Wydział Pojazdów i Systemów Uzbrojenia
Wołgogradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, Rosja