XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Z CYKLU ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Warszawa, 30 września - 01 października 2014 r.

Nowy dogodniejszy termin konferencji !

Komunikat nr 2
Xi międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu
Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach Zrównoważonego Rozwoju
30 września – 01 października 2014 r.
Warszawa

Notice no 2
11th international scientific conference in the series entitled
The management of Bug and Narew rivers catchment areas within the frame of the Sustainable Development Program
30th september – 01st october , 2014
Warsaw

 

Komunikat nr 2 – Pobierz
Wskazówki edytorskie – Pobierz
Karta zgłoszenia – Pobierz
Program konferencji – Pobierz

Notice no 2 – Load
Editing guidelines – Load