X Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana z okazji 15-lecia Uczelni

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana z okazji 15-lecia Uczelni

ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

29-30 września 2010 r. Warszawa

Tematyka konferencji

 • zasoby wodne zlewni Bugu i Narwi
 • jakość zasobów wodnych
 • monitoring jakości wód
 • uzdatnianie wody
 • oczyszczanie ścieków
 • unieszkodliwianie osadów ściekowych
 • zarządzanie gospodarką wodną
 • zagadnienia ekonomiczne gospodarki wodnej
 • współpraca na wodach granicznych
 • systemy prawne dotyczące gospodarki wodnej • wpływ odpadów na jakość wód
 • gospodarka wodna w lasach
 • różnorodność biologiczna zlewni
 • wpływ antropopresji na stan środowiska
 • turystyka a ochrona środowiska
 • inwestycje infrastrukturalne dla środowiska i turystyki

Miejsce obrad i sesji terenowej

29.09.2010 r. – sesja referatowa i posterowa – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
30.09.2010 r. – sesja terenowa – Kampinoski Park Narodowy

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Ewa Bulska
 • doc. dr inż. Jan Cetner
 • prof. dr hab inż. Jan Dojlido

 • doc. dr Kazimierz Dyguś
 • doc. dr inż. Marek Gromiec
 • prof. dr Nicola Klymenko
 • doc. dr Irina Kojnova
 • prof. dr Peter Kovalenko
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kowalczewski
 • prof. dr Semen Kukurudza
 • doc. dr Monika Madej
 • prof. dr hab. Yevgeny Mediokritsky
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • prof. dr hab. inż. Józef Mosiej
 • prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
 • prof. dr hab. inż. Janusz Ostrowski
 • prof. dr hab. Stefan Poznyak
 • doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz

Komitet Organizacyjny

 • doc. dr Kazimierz Dyguś (przewodniczący)
 • mgr Leszek Bagiński
 • doc. dr Wojciech Jędryczkowski
 • mgr Grzegorz Malec

 • inż. Dorota Pastuszka
 • doc. dr Bohdanna Senczyna
 • doc. dr Bohdan Wieprzkowicz

Terminy

15.III.2010 r. – zgłoszenie uczestnictwa
15.IV.2010 r. – nadesłanie streszczenia do druku,
15.V.2010 r. – komunikat nr 2
30.VI.2010 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
15.VIII.2010 r. – nadesłanie pełnych tekstów prac do publikacji
30.VIII.2010 r. – komunikat nr 3

Streszczenia prezentacji

Prosimy o przygotowanie streszczeń referatów i posterów w celu opublikowania ich w materiałach konferencyjnych. Teksty o objętości 2000-2500 znaków należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem lub na płycie CD w programie MS Word, czcionką Times New Roman CE 12 pkt. (format A4)

Opłaty

Przewidywana opłata konferencyjna – ok. 600 zł,
doktoranci – 250 zł (opłata może ulec zmniejszeniu w przypadku otrzymania dofinansowania)

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji oraz opłat zostaną podane w komunikacie nr 2

Zakwaterowanie

Hotel Rejtan – ok. 300 za dobę
Hotel Politechniki Warszawskiej – ok. 150 za dobę
Opłatę za zakwaterowanie uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie

Adres Komitetu Organizacyjnego

doc. dr Kazimierz Dyguś
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wydział Ekologii
02-061Warszawie, ul. Wawelska 14
Tel. 22 825 63 21; 601 328 879; 603 662 620
e-mail: konferencja@wseiz.pl; dygus@wseiz.pl