VIII Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2017

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2017

Academic and Technical Conference ARCHBUD 2017

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
PROBLEMS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Zakopane 12–15 września 2017 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa”, która odbędzie się w dniach 12-15 września 2017r. w Zakopanem.

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  •     pluralizm w architekturze,
  •     przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
  •     walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  •     struktura miasta, a współczesne potrzeby użytkowników i mieszkańców – problemy przekształceń budynków i zespołów miejskich,
  •     przyczyny i skutki wymienności struktury miasta – elementy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych „nieużytków miejskich”,
  •     budynki inteligentne i energooszczędne,
  •     problemy ekologii i energooszczędności  w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  •     problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  •     problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów
Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.
Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 25.08.2017 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Zakopane – Kościelisko
34-511 Kościelisko,  ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „ARCHBUD 2017″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).
Wniesienie opłaty za udział w konferencji ARCHBUD upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji KRAJart nt. „Element szczególny w otoczeniu – ślady” i EKOMILITARIS nt. : „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

Z poważaniem,
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie