VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO

VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO

Warszawa, 1 luty 2018 r.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania objęła patronatem naukowym VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, które odbędzie się 1 lutego 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych w tej branży. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

Tegoroczna edycja Forum Sosexpo będzie się składała z:

  1. Konferencji podzielonej na dwie główne sesje panelowe: „Unijny pakiet na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są jego cele i co oznacza dla Polski?” oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.

  2. Warsztatów szkoleniowych, złożonych z dwóch sesji skierowanych do środowisk samorządowych i przedsiębiorców działających w obrębie sektora: „Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku?” oraz „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych”. Uczestnicy szkolenia otrzymania certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  3. Wystawy na której zaprezentowane zostaną ciekawe, innowacyjne i nowoczesne rozwiązania i produkty branży