VI Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2013

VI Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2013

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Zakopane 10-13 września 2013 r.

Szanowni Państwo
Zapraszam do wzięcia udziału w szóstej konferencji naukowej „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa”, która odbędzie się w dniach 10-13 września 2013 r. w Zakopanem.

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  •     pluralizm w architekturze,
  •     przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
  •     walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  •     projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
  •     problemy ekologii i energooszczędności  w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  •     problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  •     problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane,

Cel konferencji

  •     prezentacja twórczego dorobku architektów i  pracowników naukowych, dyskusja  o współczesnym kształcie architektury,
  •     prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie  stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów.

W ramach konferencji wygłoszone będą referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu lub na sesji plakatowej.

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: archbud@wseiz.pl w terminie do 31.03.2013 r.

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (drukiem i w wersji elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmie naukowym WSEiZ. Pełną wersję referatów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  archbud@wseiz.pl w terminie do 30.06.2013r.

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU .

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1100 zł lub 1300 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. WZW „Zakopane” wydaje standardowe (8% VAT) faktury „za pobyt 10 – 13. 09. 2013r.” z dopiskiem konferencja „ARCHBUD”. Przy życzeniu wypisania przez WZW „Zakopane” faktury „za udział w konferencji” obowiązuje dopłata 150 zł z uwagi na wyższy podatek (VAT 23 %).
Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 30.08.2013 r. na konto:

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane”,
34-111 Kościelisko,  ul. St. Nędzy Kubińca 101
Bank PeKaO S.A. Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741
z dopiskiem „ARCHBUD 2013″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „ARCHBUD” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji „KRAJ – ART” nt  Element szczególny w otoczeniu – tożsamość miejca i .„EKOMILITARIS” nt. :Inżynieria bezpieczeństwa  – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

Z poważaniem,
prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski
Prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie