V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Obieg pierwiastków w przyrodzie
Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie
Integracja europejska

25 - 26 wrzesień 2003, Warszawa