V Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2012

V Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2012

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

3-6 września 2012r. Zakopane

Szanowni Państwo

Zapraszam do wzięcia udziału w piatej konferencji naukowej „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa”, która odbędzie się w dniach 03-06 września 2012 r. w Zakopanem.

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • wskaźniki i standardy urbanistyczne zabudowy,
  • architektura obiektów wielkoprzestrzennych,
  • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
  • problemy ekologii i energooszczędności  w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane,

Cel konferencji

  • prezentacja twórczego dorobku architektów i  pracowników naukowych, dyskusja  o współczesnym kształcie architektury,
  • prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie  stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów.

W ramach konferencji wygłoszone będą referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu lub na sesji plakatowej.

Streszczenia referatów

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: archbud@wseiz.pl w terminie do 31.03.2012 r.

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (drukiem i w wersji elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmie naukowym WSEiZ.

Pełną wersję referatów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:   archbud@wseiz.pl w terminie do 30.06.2012r.

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU .

Opłaty

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1100 zł lub 1220 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. WZW „Zakopane” wydaje standardowe (8% VAT) faktury „za pobyt 03 – 06. 09. 2012r.” z dopiskiem konferencja „ARCHBUD”. Przy życzeniu wypisania przez WZW „Zakopane” faktury „za udział w konferen-cji” obowiązuje dopłata 150 zł z uwagi na wyższy podatek (VAT 23 %).

Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 30.08.2012 r. na konto:

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane”,
34-111 Kościelisko,  ul. St. Nędzy Kubińca 101

Bank PeKaO S.A. Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „ARCHBUD 2012″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „ARCHBUD” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji „EKOMILITARIS” pt. :Inżynieria bezpieczeństwa  – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

Z poważaniem,
prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski
Prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie