Szkoła Jakości Wody '08

Szkoła Jakości Wody '08

GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA PODSTAWĄ OCHRONY PRZYRODY

Kołobrzeg 28-31 maja 2008 r.

Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Komitet Chemii Analitycznej PAN i Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej PAN zapraszają na

Szkołę Jakości Wody ’08 nt.
” Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony przyrody”

Kołobrzeg 28-31 maja 2008.

Więcej informacji o programie konferencji uzyskasz na stronie
http://wbiis.tu.koszalin.pl/ktws lub pod telefonem 94 347 85 41