Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego

Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego

zaprasza na:
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ nt.
„KIERUNKI ROZWOJU ZDROWIA PUBLICZNEGO”

FORUM PRAKTYKÓW OCHRONY ZDROWIA nt.
„ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN PRAWNYCH”

Warszawa, 27–28 października 2011 r.