Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2013

Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2013

ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

Zakopane, 10 -13 września 2013 r.

Zagadnienia

Element szczególny w otoczeniu będzie rozpatrywany w pięciu aspektach: jako forma w krajobrazie, detal urbanistyczny, architektoniczny, wnętrzarski ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • Problematyka kształtowania dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza, wzornictwo)
  • Waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia
  • Krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony
  • Kształtowanie żywej materii przyrodniczej
  • Sztuka tworzenia dzieł artystycznych i ich ekspozycja
  • Tworzenie dzieł sztuki i kształtowanie ich otoczenia
  • Ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie
  • Wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów, ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształtujących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana w formie wymiany myśli i poglądów, podczas której przedstawione zostaną referaty.

W trakcie konferencji odbędzie się wernisaż prac nauczycieli akademickich WSEiZ. Wystawę uzupełni ekspozycja wybranych prac studenckich. Ponadto prezentowane będą prace multimedialne oraz zorganizowany plener artystyczny.

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez recenzentów.

Referaty zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść należy nadesłać w terminie do 15. 03. 2013 r. na adres konferencji lub pocztę elektroniczną na adres:   kraj-art2013@wseiz.pl

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (drukiem i w formie elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w publikacji naukowej WSEiZ.

Wymagania dotyczące formy referatów zostaną podane w osobnym komunikacie.

Opłaty

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1100 zł lub 1300 zł przy zakwaterowaniu w jednoosobowym. WZW „Zakopane” wydaje standardowe (8% VAT) faktury „za pobyt 10 -13.09.2013 r.” z dopiskiem konferencja „KRAJ – ART”. Przy życzeniu wypisania przez WZW „Zakopane” faktury „za udział w konferencji” obowiązuje dopłata 150 zł z uwagi na wyższy podatek (VAT 23%).

Istnieje możliwość bezpłatnego złożenia referatu bez uczestnictwa w Konferencji.

Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 30.08.2013 r. na konto:

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane”
34-111 Kościelisko, ul. S. Nędzy Kubica 101

Konto bankowe nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „KRAJ-ART 2013” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „KRAJ-ART” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji „ARCHBUD” pt.: „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” i „EKOMILITARIS” pt.: „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

Do pobrania